Zapojili jsme se do projektu evropského výzkumu LASERWAY

Naše pracoviště je zapojeno do evropského projektu zaměřeného na extrémně vysokorychlostní laserové procesy pro udržitelnou a flexibilní výrobu LASERWAY. Získání projektu je velkým úspěchem ve velmi konkurenčním prostředí soutěží výzev programu Horizon Europe a zapojení RCMT je potvrzením zájmu předních zahraničních výzkumných institucí o spolupráci s naším pracovištěm.

Výzkumný tým RCMT bude zapojen především v tématech modelování a identifikace dynamických vlastností struktury vysoce dynamického laserového pálicího stroje, dynamického dráhového řízení na základě spline interpolace, optimalizace kompozitových struktur.

Hlavním cílem LASERWAY je vývoj strojů a procesů pro laserové technologie, které dokážou pracovat extrémně vysokou rychlostí, a přitom velmi přesně polohovat laserový paprsek. Využití extrémně rychlých a výkonných laserových technologií umožní nahradit některé dosavadní konvenční technologie, což přispěje k zajištění flexibilní a udržitelné výroby. Vyvinuta budou řešení ve třech hlavních oblastech:

  • (1) Laserové mikrovrtání, jehož cílem je vývoj efektivní technologie pro realizaci velkého množství mikrootvorů např. pro aplikace v oblasti řízení prodění, filtrací tekutin apod.
  • (2) Laserové vysekávání je vysoce produktivní a flexibilní alternativní proces, který nahrazuje lisovací vysekávací stroje pro malé až střední velikosti sérií. Cílem je zdvojnásobením řezné rychlosti a zrychlení a optimalizace procesu.
  • (3) Extrémně vysokorychlostní laserové aplikace (EHLA), které nahrazují pro životní prostředí a člověka velmi škodlivé chromové povlaky. Doposud je EHLA průmyslově využívána jen pro rotační díly, a cílem je vyvinout aplikace pro 2D plošné povlakování.

Více informací je uvedeno v tiskové zprávě