Vzdělávání a průmysl 4.0 ve strojírenské výrobě

Průmysl 4.0 ve strojírenské výrobě byl hlavním tématem workshopu pro pedagogy a metodiky technických středních škol Karlovarského kraje, který se konal 28. dubna 2021. Pokračují tak aktivity Fakulty strojní ČVUT v Praze podporující technické vzdělávání v regionech. Na tuto virtuální přednášku naváží v blízké budoucnosti i exkurze do vybraných laboratořích ČVUT v Praze a výrobních halách spolupracujících podniků.

Doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. zastupující Ústav výrobních strojů a zařízení (RCMT) FS ČVUT v Praze a Oddělení průmyslové výroby a automatizace (IPA) CIIRC ČVUT v Praze představil účastníkům principy a příklady Průmyslu 4.0 a očekávaný dopad změn na vzdělávání i průmyslovou praxi. Těžiště přednášky bylo v ukázce významu strojírenství pro současný svět a uplatnění principů Průmyslu 4.0 ve výrobě. Řadu otázek ze strany účastníků vzbudilo téma vzdělávání pro Průmysl 4.0 a příklady nových trendů ve vzdělávání.

Propojení vzdělávání a průmyslové praxe bylo představeno na příkladech vybraných vyvíjených technologií, konkrétně hybridní výrobní technologie, diagnostika procesu obrábění, datové propojení strojů do MES či virtuální obrábění pomocí digitálního dvojčete stroje a obrobku. Uvedené příklady jsou výsledkem spolupráce mezi akademickými institucemi a průmyslovými podniky. Projekt Cluster 4.0 rozvíjí mezinárodní spolupráci založenou na identifikaci zájmů a potřeb mezi inovativními podniky, akademickými technicky orientovanými pracovišti a globálními průmyslovými hráči. Moderní výukové prostředky jsou vyvíjeny a testovány v rámci aktivit konsorcia EIT Manufacturing, které realizuje popularizační a vzdělávací programy s využitím moderních výukových prostředků. Příkladem je aktuální projekt M-NEST II, ve kterém vzniká vzdělávací obsah pro tzv. Guided Learning Platform. Ta představuje svého druhu jedinečný koncentrátor připravovaných elektronických kurzů využitelných pro univerzitní výuku (národní i mezinárodní) i firemní či celoživotní vzdělávání.

Uvedenými aktivitami pracovníci RCMT FS ČVUT potvrzují, že téma Průmyslu 4.0 reflektují jak ve výzkumných projektech s firmami, tak i v postupných změnách oborové výuky i postgraduálního vzdělávání.