Trvalá prosperita

Výzva

2A-2TP1/092Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : HESTEGO, a. s.
Anotace : Vytvořit technicky lepší krytování obráběcích strojů pro běžné i extrémní situace na základě syntézy výsledků dílčích výzkumných a vývojových etap. Výzkumná část je zaměřena na detailní rozpoznání všech vlivů, vývojová fáze aplikuje výsledky výzkumné fáze. Vytvořit modulární systém kapotáže.
Více informací

2A-2TP1/131Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj technologického pracoviště s multifunkčním strojem pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů, který zajistí vysoce produktivní obrobení tvarových ploch frézováním a rotačních ploch soustružením při jednom upnutí.
Více informací

2A-2TP1/094Synergický vývoj obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Veselý Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Vytvořit metodami výzkumu znalostní a simulační systém pro podporu vývoje nových obráběcích strojů zaměřený na ranné stádium vývoje stroje. Systém kombinující znalostní část pro vyhledávání možných uspořádání kinematických řetězců a vázanou část simulační a optimalizační.
Více informací

2A-2TP1/038Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů. Integrací jednotlivých numerických metod definovat model stroje umožňující simulace technologických procesů, vlivu aplikace nových materiálů, kolizních stavůa dávajícím představu o fyzikálních vlastnostech a chování stroje při aplikaci nových konstrukcí v provozních podmínkách.
Více informací

Vyhledávání projektů