TIP

Výzva

FR-TI4/651Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Lysák Pavel
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s automatickou výměnou a s vrtacím vřetenem se zdvihem (výsuvem) 800 mm. Frézovací vřeteník s vrtacím vřetenem umožňuje použití na stroji jak v horizontální, tak také ve vertikální poloze.
Více informací

FR-TI4/522Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : VTL Blansko, a. s.
Anotace : Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj, realizace, proměření a testování funkčního vzorku otočného stolu RT6300-C. Tento nový stůl bude navrhován nejmodernějšími technickými postupy s uplatněním optimalizací založených na mechatronických modelech.Uplatněny budou nejpokročilejší techniky aktivního řízení uložení upínací desky stolu, získané na základě výzkumu provedeného v tomto projektu. Stůl bude technickými parametry přesností a výkonností přesahovat maximální parametry současné světové úrovněa stane se tak nadstandardním produktem ve vtahu ke konkurenci. V oblasti vývoje a praktických zkušeností je zajištěna spolupráce na řešení projektu s APOS-TRADE s.r.o. a v oblasti nových poznatků výzkumu a vývoje spolupráce s ČVUT v Praze, FS, VCSVTT.
Více informací

FR-TI4/481Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Hlavním cílem projektu je realizace prototypu karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu. To umožní rozšíření technologických možností karuselovacích stolů vyráběných firmou ČKD BLANSKO-OS a.s. jako součást strojů typu SKD i SKJ. Tyto stoly jsou určeny pro obrobky průměrů od 3,5 do 8 metrů (při použití rozšiřujících ramen do 16 m) a hmotností v rozsahu hmotností od 50 do 450 tun. Rozšíření technologických možností bude dosaženo zejména díky nové modulární koncepci hlavního pohonu anové vestavěné diagnostice uložení stolu. Navržená zlepšení budou testována na prototypu stolu velikosti 40/47 (průměr upínací desky 4 000 mm) s použitím moderních diagnostických metod. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi kvalitní karuselovací stůl, aplikovatelný jako součást několika strojů, který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ČKD BLANSKO-OS a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci.
Více informací

FR-TI4/592Těžký horizontální stroj HCW4000-CX

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ŠMT, a. s.
Anotace : Předmětem tříletého společného projektu ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a VCSVTT, ČVUT v Praze je vývoj nového těžkého horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje HCW4000-CX. Stroj bude velikostně odpovídat standardnímu typu HCW3, bude se však vyznačovat několika modifikacemi. Těmi budou zejména nižší hmotnost dílů nosné struktury a výrazně zlepšené parametry jeho klíčových konstrukčních uzlů, zejména pinoly s výsuvným vrtacím vřetenem. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi úspěšný stroj,který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů.
Více informací

FR-TI4/654Komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hornych Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Předmětem řešení programového projektu je komplexní řešení teplotních deformací obráběcích strojů. Komplexnost tohoto řešení spočívá jednak v propojení řízené teplotní stabilizace nosné struktury a pokročilých softwarových kompenzací a dále v zahrnutí vlivu technologického procesu jako významného zdroje tepla do kompenzačních algoritmů softwarových kompenzací teplotních deformací. Z hlediska světového měřítka se jedná o zcela unikátní řešení. Vytvořená technologie bude implementována a ověřena na prototypu obráběcího stroje, čímž bude významně zvýšena jeho užitná hodnota a výrobní přesnost.
Více informací

FR-TI4/243Inprocesní měření

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Smyslem projektu je navrhnout, implementovat a ověřit synergickou integraci obráběcího stroje a funkcionality souřadnicového měřicího stroje při současném využití přídavných mechatronických technologií pro zvýšení přesnosti na stroji z produkce TOS VARNSDORF a.s. tak, aby měl obráběcí stroj funkčnost jak klasického obráběcího stroje, tak i souřadnicového měřicího stroje včetně jejich vzájemného provázání. Realizovat tak pilotní projekt v oblasti vývoje obráběcích strojů, kde je významně zvýšena užitnáhodnota stroje a přesnost obrobku integrací inprocesního měření.
Více informací

FR-TI3/402Stroj MCU320V-5X

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Horejš Otakar
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout moderní pětiosé obráběcí centrum MCU 1000V-5X s teplotně optimalizovanou konstrukcí, určené především pro frézovací, vrtací a závitovací operace při výrobě tvarově složitých součástí, ale také pro karuselování na pracovním stole. Stroj bude představovat moderní plně multifunkční frézovací centrum s možností soustružení. Výsledný stroj rozšíří produkci firmy KOVOSVIT MAS, a.s. o pětiosé centrum pro obrobky o hmotnosti do 2 t a doplní existující menší centrum MCU 630V 5X. Rozšířené portfolio nabízených pětiokých center zvýší konkurenceschopnost společnosti KOVOSVIT MAS a.s.
Více informací

FR-TI3/404Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Ve spolupráci KOVOSVIT MAS a.s. a ČVUT v Praze, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové stavebnicové multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 630.Tento stroj představuje novou generaci řady těchto strojů v nabídce firmy. Na novém stroji budou aplikovány základní poznatky a zkušenosti z provozu předchozí základní generace strojů MULTICUT 500 a zároveň stroj bude nabízet v rámci požadavků trhu širokou paletu technologických variant stroje v návaznosti na spektrum točných délek 1500,3000,4500a 6000mm pro zajištení vyšší konkurenceschopnosti. Prototyp stroje MULTICUT 630 bude realizován,oživen a testován na půdě KOVOSVIT MAS, a.s. Konečným cílem bude zařazení strojů MULTICUT 630 a SP 630 od roku 2013 do standartní nabídky firmy KOVOSVIT MASa.s. jako posílení postavení na trhu pokročilých multifunkčních obráběcích strojů vyšší třídy.
Více informací

FR-TI3/401Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Červenka Jaroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Ve spolupráci KASPE a.s. a ČVUT, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové CNC obráběcí centrum na obrábění kamene. Tento stroj představuje novou generaci 5-osého CNC obráběcího centra na obrábění výrobků ze žuly, mramoru a dalších přírodních materiálů. Projekt zahrnuje vývoj řídicího softwaru a technologicko-výrobních postupů při obrábění přírodních materiálů. Konečným cílem bude zařazení stroje od roku 2013 do standardní nabídky firmy KASPE a.s. pro posílení postavení na trhu výrobce strojů pro obrábění kamene.
Více informací

FR-TI3/607Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární ose

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární přesuvné ose umožňuje frézování tvarově složitých obrobků a s využitím parametrů rotační osy i soustružení rozměrných obrobků až do hmotnosti 60 000 kg. Přesuvná lineární osa umožní v praxi zvětšení zdvihu v příslušné ose vlastního stroje, u kterého bude otočný stůl použit.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů