Středočeské inovační vouchery

Výzva

N/AOptimalizace stavby vyhřívaných nádrží na bitumen a skladovacích sil

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Středočeské inovační vouchery
Příjemce : BAEST Machines & Structures
Anotace : Předmětem nabídky je zvýšení konkurenceschopnosti firmy BAEST M&S na základě návrhu optimalizované stavby vyhřívaných nádrží na bitumen a skladovacích sil podle zadaných kritérií a provedení kontrolních výpočtů. Řešitelský tým provede optimalizaci konstrukčních parametrů (tloušťka stěny nádoby, velikost profilu podstavce) s cílem navrhnout 4 až 5 modulárních konstrukčních variant (dle průměru nádoby) pro každý výrobek tak, aby vyhověl požadavkům na parametry výrobku (objem), hmotnost náplně a zatížení vnějšími vlivy (působení zatížení sněhu, větru, seismického zatížení). Návrh optimalizace stavby výrobků bude proveden s podporou výpočtových parametrických modelů MKP. Dále budou provedeny a vyhodnoceny statické kontrolní výpočty navržených konstrukčních variant jednotlivých výrobků.
Více informací

Vyhledávání projektů