N/A

Výzva

SGS19/165/OHK2/3T/12Zdokonalování simulačních technik jako součást konceptu digitálních dvojčat výrobních strojů, procesů a obrobků

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Anotace : V souvislosti s vývojem v používání pokročilých snímačů na strojích a rozsáhlým sběrem dat je v současnosti výzkum zaměřen na využití modelů virtuálních strojů a procesů jako pozorovatelů pro on-line vyhodnocení stavu strojů a procesů pro analýzu využití stroje, pro předvídání dalšího vývoje stavu stroje a procesu nebo pro přípravu adaptivních opatření během výrobního procesu. Projekt je zaměřen na tvorbu, zdokonalování, verifikace a propojování modelů a postupů pro komplexní simulace stavby nosných struktur, pohonů, technologií obrábění a spotřeby energie výrobních strojů. Podstatnou částí vývoje relevantních matematických modelů dílců, skupin, celků, technologií i řízení jsou měření a experimenty, sloužící k verifikaci a jako zdroj dat pro další zdokonalování simulačních technik a simulačních modelů. Virtuální propojené modely nacházejí svoje uplatnění jako součást konceptu digitálních dvojčat, které jsou připravovány, v rámci konkrétních projektů výzkumu a vývoje, k nasazení u koncových uživatelů, případně v rámci nově vznikajících testbedů. Tyto modely a pokročilé simulační postupy jsou jedním z význačných know-how Fakulty strojní ČVUT. V rámci realizace projektu budou pro potřeby jednotlivých doktorských prací členů řešitelského týmu vytvořeny vhodné jednoduché zkušební vzorky a pořízen materiál pro realizaci experimentů. Výstupem projektu budou jednak naměřená data a dle nich verifikované simulační postupy a metody, vyvíjené v rámci jednotlivých doktorských prací, ale také podklady pro zdokonalení globálních virtuálních propojených modelů celých strojů. Dále bude maximální snahou využít materiál, pořízený z finančních prostředků projektu, ke stavbě laboratorních úloh pro studijní obor Výrobní stroje a zařízení. Témata doktorských prací členů týmu se dotýkají všech významných oblastí moderních obráběcích strojů a technologií. Práce se věnují stavbě nosných struktur, nekonvenčním materiálům ve stavbě strojů, pohonům a technologii obrábění.
Více informací

NO0110Modelování a experimentální analýza produkce tepla kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem a mazáním olej-vzduch

Poskytovatel : Aoba Foundation For The Promotion Of Engineering
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : N/A
Příjemce : Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM)
Anotace : Main aim of the project is identification and development of angular contact ball bearing heat generation model with oil-air lubrication. Experimental part of the project will provide the knowledge on bearing thermal loses, based on which a bearing heat generation model will be developed and verified. Experimental research using two different kinds of bearings is foreseen. RCMT will use an existing test rig, which will be modified for oil-air lubrication. Appropriate input/output parameters of the bearing heat generation model will be defined together with KIMM.
Více informací

SGS13/189/OHK2/3T/12Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Andrlík Vladimír
Řešitel : Andrlík Vladimír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS13/190/OHK2/3T/12Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

CSM101Půjčovna mobilní měřicí a laboratorní techniky pro doktorandy

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Machyl Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Více informací

SGS11/117/OHK2/2T/12Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/059/OHK2/1T/12Vývoj modulárního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/159/OHK2/2T/12Využití laserových technologií ve výrobě nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Švábek Roman
Řešitel : Švábek Roman
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/261/OHK2/3T/12Verifikace simulačních modelů komponentů a uzlů výrobních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Stach Eduard
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

SGS10/262/OHK2/3T/12Prostředky a metody obrábění tvarově složitých součástí

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

Vyhledávání projektů