Inovační vouchery v Praze

Výzva

N/AVentil pro samodofukovací pneumatiku s elektronickou funkcí

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Swaczyna Zbyněk
Řešitel : Swaczyna Zbyněk
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : Stihold, s. r. o.
Anotace : Vyvíjený ventil je kritickou součástí samodohustitelné pneumatiky kterou společnost Stihold vyvíjí a komercializuje. Druhou kritickou součástí je peristaltická pumpa integrovaná v kole, která je řešena samostatně (nikoli tímto projektem). Ventil je již dobře teoreticky popsán, je jej však třeba posunout do praktického provedení a zajistit aby spolehlivě fungoval za podmínek rotujícího kola, při různých teplotách a odstředivých silách. Je potřeba porozumět aspektům které mohou jeho funkci ovlivnit tak, aby byl akcetovatelný pro provoz na cestě.
Více informací

N/AVývoj hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vrba Pavel
Řešitel : Vrba Pavel
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : COMPALTECH, s. r. o.
Anotace : Předmětem nabídky spolupráce je vývoj, výroba a testování hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem na bázi epoxidové matrice s tuhými výztužemi do konstrukce nosných dílů především obráběcích strojů s cílem snížit hmotnost vyráběných dílců, zachovat nebo zvýšit tuhost a především zvýšit tlumení navržené konstrukce. Jedná se o špičkovou high-tech technologii, kterou potvrzují současné trendy v oblasti výrobních strojů. Vývoj hybridní svařované konstrukce se opírá o inovativní myšlenku žadatele, která bude následně doplněna o know-how poskytovatele znalostí v několika klíčových etapách.
Více informací

Vyhledávání projektů