Inovační vouchery Ústeckého kraje

Výzva

N/AMěření a nalýza silového zatížení soustavy stroj-nástroj-obrobek při obrábění

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Malý Jan
Řešitel : Malý Jan
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : Aisan Industry Czech, s. r. o.
Anotace : Předmětem spolupráce je měření a analýza silového zatížení při dvou kritických obráběcích procesech. Měřením a výpočtem bude stanovena velikost silového zatížení mezi nástrojem a obrobkem. Takto stanovené zatížení bude konfrontováno s dispozicemi aktuálně používaného výrobního zařízení. Měření proběhne v místě zadavatele s nutností kombinace dvou standardních metod měření sil - přímého měření sil dynamometrem a nepřímého měření ze zatížení z pohonu obráběcího stroje. Tato kombinace metod je nezbytná pro daný komplikovaný případ obrábění. Vyhodnocení a analýza proběhne v místě dodavatele. Výsledky budou předány formou technícké zprávy.
Více informací

N/AAnalýza proveditelnosti a návrh konstrukčního řešení nosné struktury a pohonů nového frézovacího stroje

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vrba Pavel
Řešitel : Vrba Pavel
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : a. s., TOS VARNSDORF
Anotace : Předmětem řešení je nanlýza proveditelnosti (návrh konstrukčního uspořádání nosné struktury a pohonů nového frézovacího stroje). Stroj by měl být určen pro dílce o velikosti 2x3x6 m. Vývoj nového stroje se opírá o inovativní myšlenku žadatele, která bude následně doplněna o know-how poskytovatele znalostí, zejména jeho znalost v oblasti návrhu nosných struktur a pohonů ve vazbě na uvažovanou technologii obrábění na stroj. Nový stroj také významně rozšíří výrobní portfolio společnosti.
Více informací

N/ATesty obrábrábění robotem Stäubli se zaměřením na dráhové řízení a stabilitu řezného procesu nabídnuté v rámci inovačního voucheru ústeckého kraje.

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Fojtů Petr
Řešitel : Fojtů Petr
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : s. r. o., TRATEC - CS
Anotace : V protovnání s obráběcím strojem je výhodou robota výborný poměr jeho velikosti vůči velikosti pracovního prostoru, který je schopen obsáhnout. I z cenového porovnání vychází robot lépe (pro danou aplikaci). Předmětem nabídky je proto ověření schopnotí robota Stäubli při hrubovacích a dokončovacích operací pro obrábění duralu. Jedná se ověření možnosti inovace stávající technologie s cílem dosáhnout vyšší produktivity a flexibility výroby, potažmo vyšší konkurenceschopnosti společnosti.
Více informací

N/AInovace pricniku řezacího stroje, konstrukce, vypočty

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : Roka Ráža, spol. s r. o.
Anotace : Předmětem spolupráce mezi ČVUT Fakultou strojní - Ú12135 a firmou Roka Ráža spol. s.r.o. je inovace příčníku řezacího stroje. Cílem projektu bude nová konstrukce příčníku se zvýšenou tuhostí v namáhaných směrech pohybových os X,Y. Zvýšením těchto užitných vlastností příčníku stroje povede ke zvýšení přesnosti řezu, zkvalitnění řezného procesu, zvýšení posuvových rychlostí příčníku. To má za následek zkrácení technologických časů výroby.
Více informací

Vyhledávání projektů