Inovační voucher Moravskoslezského kraje

Výzva

N/AVývoj stanice pro záběh a testování vřeten obráběcích strojů

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Novotný Lukáš
Výzva : Inovační voucher Moravskoslezského kraje
Příjemce : LAMMB technology, s. r. o.
Anotace : Poptávka po zvyšování přesnosti a produktivity výrobních systémů nadále roste. Jádrem těchto výrobních požadavků jsou vysokorychlostní obráběcí stroje a multi-tasking obráběcího stroje. Poptávka na neustálé zvyšování maximálních rychlostí vřeten, která jsou v srdci těchto strojů, klade vysoké nároky na jejich konstrukční provedení, výrobní tolerance a přesné a efektivní testování. Zvláště potřebné jsou testy vřetenových jednotek v plném rozsahu pracovních schopností, spíše než jednoduché statické měření. V návaznosti na tyto aktuálním požadavky na trhu obráběcích strojů je cílem projektu vytvoření inovativního komplexního systému pro sledování a metrologii přesných vřeten pod heslem “Využití vhodných nástrojů na měření poskytuje nejrychlejší a nejpřesnější cestu ke zjišťování příčin a řešení problémů“. Tento nový testovací systém umožní získat informace o chování vřetenových jednotek, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu CNC obráběcích strojů. Realizací projektu dojde k doplnění stávajících technologií v procesu vývoje a výroby vřetenových jednotek v LAMMB technology, která vede k posílení konkurenceschopnosti firmy.
Více informací

Vyhledávání projektů