IMPULS

Výzva

FI-IM5/061Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži, s vřeteníkem pro výměnné vřetenové hlavy o výkonu na vřetenu 60 kW, které je určeno pro obrábění velmi rozměrných obrobků s velkou produktivitou jak při hrubování, tak při dokončování. Vřetenová hlava s vřetenem souvisle naklápěným ve dvou osách umožní obrábět i tvarové plochy v režimu 5D.
Více informací

FI-IM5/121Mechatronický koncept vodorovných strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Náplní projektu je návrh, výroba a zkoušky dvou prototypů vodorovných frézovacích strojů s uplatněním pokročilých mechatronických technologií řízení a korekcí s případným uplatněním nekonvenčních materiálů. Na těchto prototypech bude dosaženo řádově vyšší geometrické přesnosti obráběného dílce a výrazného zlepšení přesnosti dráhového řízení. Projekt si klade za cíl zahájit vývoj nové generace obráběcích strojů, kde je zlepšení vlastností stroje a výsledných vlastností obrobku dosaženo kvalitativním skokem v koncepci stroje jako plně řiditelného mechatronického systému.
Více informací

FI-IM5/081Seismicky vyvážený obráběcí stroj

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Ondráček Miroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Pokračovat ve výzkumu a vývoji plovoucího principu a konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje, navázat na úspěšný projekt 1H-PK/60 ve kterém bylo řešení problematiky zahájeno. Vyvinout, realizovat a podrobit testování prototyp horizontálního frézovacího stroje velikosti 80 s uplatněním konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje a s uplatněním nekonvenčních a nových technologií řízení a konstrukčních řešení. Vyvinout a realizovat prototyp stroje velikosti 80 konvenční koncepce jako etalon proporovnání dosažitelných vlastností na obrobku při všech standardních způsobech obrábění.
Více informací

FI-IM4/003Obráběcí centrum MMC

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Zelený Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : obráběcí stroj -frézování -horizontální a vertikální obráběcí centrum -nové řešení kinematiky strojů -obrábění skříňových a tvarově složitých součástí -přesné obrábění -rám typu portál -stabilita parametrů stroje
Více informací

FI-IM4/214Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostaných ložích, s vřetníkem pro výměnné vřetenové hlavy, které umožňují optimálním způsobem provádět jak hrubovací operace vřetenovými hlavami s mechanickým náhonem vřetena, tak i dokončovací operace vřetenovou hlavou s elektrovřetenem.
Více informací

FI-IM3/025Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : STROJÍRNA TYC, s. r. o.
Anotace : Vývoj nového typu CNC portálového obráběcího centra se zásobníkem nástrojů a s uvažovaným obchodním označením FVC 160 CNC. V prototypu stroje budou uplatněny moderní obráběcí technologie jako vysokorychlostní obrábění kovů i umělých materiálů při výraznězvýšené produktivitě práce. Výstupem bude prototyp stroje s kompletní projekční a konstrukční dokumentací, jehož konstrukce bude splňovat všechna kritéria dle evropské bezpečnostní směrnice č. 98/37/ES.
Více informací

FI-IM3/031Vývoj portálového obráběcího centra s přestavitelným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj portálového obráběcího centra s posuvným stolkem a s přestavitelným příčníkem, vybaveného jedním až čtyřmi vřeteníky s výměnnýmiu vřetenovými hlavami s vysokým výkonem na vřetenu, které je charakterizované zejména velkou možností volby optimální konfigurace stroje pro dané obrábění.
Více informací

FI-IM3/003Řada soustružnických center SP 430

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Vlastní řešení kinematiky strojů - bez kolize z titulu cizích patentových práv; ekologicky a energeticky úsporné řešení; modularita stroje;montáž stroje z předem vyrobených a smontovaných skupin; rychlá reakce na požadavky zákazníka; sestavení stroje zákazníkem dle vlastních technologických požadavků; rozšíření prodejních schopností firmy; důraz na bezpečnost stroje; víceprocesní soustružení.
Více informací

FI-IM2/009Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V – 5X

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X
Více informací

FI-IM2/034Vývoj univerzálního ložového obráběcího centra

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj ložového universálního obráběcího centra s jednovřetenovou hlavou souvisle řízenou ve dvou rotačních osách, s možností jednoduché výměny elektrovřetena za vřeteno s mechanickým náhonem, umožňující využít klasické technologie při hrubování a HSC obrábění při dokončování tvarově složitých povrchů na jednom stroji při jednom upnutí výrobku.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů