EPSILON

Výzva

TH02010942Robotická obráběcí hlava

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Fojtů Petr
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : EPSILON
Příjemce : TRATEC - CS
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout výměnnou obráběcí hlavu zejména pro horizontální obráběcí stroje, která by byla tvořena průmyslovým robotem nesoucím pracovní vřeteno. Navrhované řešení umožní oproti standartním obráběcím hlavám lehké obráběcí aplikace i v komplikovaných místech bez nutnosti manipulace s obrobkem. Projekt je zaměřen na komplexní vývoj nové robotické obráběcí hlavy včetně propojení s řídicím systémem stroje, návrh řízení hlavy v interakci s pohybovými osami stroje, vývoj nástroje pro plánování trajektorie s ohledem na dynamické parametry stroje a robotu a vývoj automatické kalibrace. Výhodou navrhovaného řešení je jeho komplexnost, kdy je možné robot v mezičase využít také pro standardní výměnu nástrojů mezi zásobníkem a vřetenem stroje nebo jiné aplikace.
Více informací

TH02010515Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : EPSILON
Příjemce : VTL Blansko
Anotace : Cílem projektu je vyvinout, realizovat, proměřit a testovat funkční vzorek nové generace vřeteníku HS180 pro horizontální vyvrtávací stroje. Pro posílení konkurenceschopnosti dodavatelů zařízení pro energetický, letecký a další odvětví těžkého strojírenství je klíčovým kritériem zvyšování přesnosti a produktivity obrábění. Projekt na uvedené požadavky reaguje návrhem vřeteníku pro zástavbu do stávajících strojů a náhradu původních vřeteníků. Vřeteník bude vybaven pokročilým mechatronickým systémem kompenzací deformací účinkem vlastní tíhy a zdrojů tepla a bude se vyznačovat zvýšenou mechatronickou tuhostí. Navrhovaná řešení přispějí k významnému zvýšení konkurenční výhody oproti ostatním výrobcům obráběcích strojů, nebo společností zabývajících se modernizacemi strojů.
Více informací

TH02010849Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Hornych Jan
Výzva : EPSILON
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.
Více informací

TH02010680Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Šindler Jaroslav
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : EPSILON
Příjemce : M a v e l
Anotace : Hlavním cílem řešení projektu je inovace procesu výroby klíčových částí vodních turbín s ohledem na snižování energetické náročnosti při výrobě. Pro posílení konkurenceschopnosti je nutná okamžitá adaptabilita na požadavky trhu, což umožňuje náhrada odlitků ocelovými svařovanými konstrukcemi, s čímž je spojeno zvýšení produktivity výroby a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Při využívání ocelových svařovaných konstrukcí je přitom nutné uvažovat interdisciplinaritu jednotlivých výrobních technologií (tváření, svařování, návary a povrchové úpravy) s ohledem na výsledky moderních výpočetních metod topologické a parametrické optimalizace a praktických zkoušek a testů řady vzorků. Doprovodným cílem je metodika tvorby součástí vodních turbín s důrazem na predikovanou životnost.
Více informací

TH01020905Progresivní nanotechnologie pro potravinářské a medicínské aplikace

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : EPSILON
Příjemce : Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Anotace : Hlavním cílem předkládaného projektu bude nalezení aplikačních oblastí a vývoj a uvedení na trh nových nanostrukturovaných materiálů a produktů s využitím demonstrátorů vyvinutých v rámci projektu CZ1.05/3.1.00/14.0305 Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED ČVUT v Praze a projektu č. CZ4.2 PT03/353 Vývojové centrum CBRN spoluřešitele VAKOS XT OPPI Potenciál.
Více informací

Vyhledávání projektů