Výzkum pro praxi – Vývoj multifunkční hrotové brusky

Bruska BUD100 byla poprvé uvedena na světové výstavě EMO Hannover 2019, kde se setkala s velkým ohlasem. Potvrzením unikátnosti stroje a jeho špičkových parametrů je také obdržení ocenění Zlatá medaile MSV 2021 v kategorii Inovace výrobního stroje. 

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Postupně představujeme několik klíčových projektů, které byly ve spolupráci RCMT a konkrétních průmyslových firem v praxi v nedávné době řešeny. Dnes se zaměříme na hrotovou brusku BUD 100, na jejímž vývoji se společně s RCMT podílel také Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, VUT v Brně.

Myšlenka vývoje zcela nové generace hrotových brusek pro obrobky o oběžném průměru 1 000 mm, délkách až 15 000 mm a hmotnosti až 12 000 kg se začala rodit kolem roku 2015. Záměrem bylo realizovat řadu kompaktních univerzálních, vysoce přesných brousicích strojů s unikátní koncepcí postavenou na použití lineárních motorů na všech pohybových osách. Zkušenosti RCMT v oblasti vývoje a vlastností strojů s lineárními motory a úspěšná spolupráce RCMT s TOS Čelákovice na řadě předchozích projektů stály za opětovným přizváním specialistů RCMT ke spolupráci na vývoji nového stroje. Unikátní koncept brusky s lineárními motory byl stanoven v uspořádání dvou samostatných loží a s posuvnou brousicí jednotkou pohyblivou v podélném směru.

Více je uvedeno v článku publikovaném v časopisu MM Průmyslové spektrum.