Výzkum pro praxi: technologické aplikace pro špičkové obrábění

Výzkum pro praxi: technologické aplikace pro špičkové obrábění

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. V loňském roce jsme postupně představovali vybrané projekty, které byly ve spolupráci centra a konkrétních průmyslových firem v praxi řešeny. Dnes navážeme referencí umu pražských výzkumníků v podobě přípravy a odladění nastavení strojů a technologií u portálových center společnosti TOS Kuřim – OS. Jednalo se o náročné výzvy, v jejichž úspěšném zvládnutí se zúročily poznatky a zkušenosti získávané dlouhodobou výzkumnou spoluprací mezi oběma subjekty.

Kuřimský výrobce TOS Kuřim – OS, spadající do skupiny Toshulin, realizoval v poslední době několik významných dodávek portálových center typové řady FRF náročným zákazníkům jak v ČR, tak v zahraničí. Požadavkem bylo stroje dodat s odladěnou technologií a vysokými nároky na produktivitu obrábění a kvalitu výsledných produktů. Produktivní využití strojů představuje komplexní úlohy, v nichž se návrh technologie obrábění snoubí s dokonalou znalostí dynamického chování stroje a obrobku, řízením CNC a řízením pohonů. 

Několik příkladů řešení představuje článek publikovaný v časopisu MM Průmyslové spektrum, kde je dostupné jeho plné znění.