Výzkum pro praxi – Pokročilé laserové technologie s ultrakrátkými pulsy

Hlavním směrem spolupráce  je rozvoj a návazné komerční uplatnění laserových systémů a technologií pro mikroopracování high-tech materiálů a komponent na základě nových konceptů a přístupů využití laseru.

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení a Výzkumného centra RCMT při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. Postupně představujeme několik klíčových projektů, které byly ve spolupráci RCMT a konkrétních průmyslových firem v praxi v nedávné době řešeny. Dnes, již v závěrečné části, se zaměříme na výzkum a vývoj pokročilých laserových technologií s ultrakrátkými pulzy záření pro náročné aplikace.

Využití pokročilých materiálů, zvyšování kvality, miniaturizace a nové vlastnosti výrobků jsou trendy vedoucí k potřebě vývoje a zavádění moderních způsobů výroby. K těm lze bezpochyby zařadit i použití pulzních laserů. Především ty s ultrakrátkými délkami pulzů (UKP) jsou s výhodou využívány pro práci bez nežádoucího tepelného ovlivnění zpracovávaného materiálu. V případě potřeby lze ovšem technologii nastavit i s opačným výsledkem, a to pro jeho řízené tepelné ovlivnění. Oblasti efektivního uplatnění UKP laserů pro výrobu je možné nalézt v širokém spektrum materiálů od běžných konstrukčních (kovových i nekovových) až po speciálnější materiály, jako jsou křemík, sklo, diamant, zlato nebo grafen. Obory s potenciálem uplatnění jsou proto zejména elektrotechnika, optika, medicína, materiálové vědy a povrchové inženýrství a šperkařství. Na výzkum a vývoj uplatnění laseru pro vybraná aplikační řešení byla soustředěna spolupráce Fakulty strojní ČVUT v Praze a firmy Hofmeister.

Více je uvedeno v článku publikovaném v časopisu MM Průmyslové spektrum.