Výzkum pro praxi – Optimalizace obrábění a aplikace digitálních dvojčat

Spolupráce s praxí je jedním ze strategických cílů aktivit Ústavu výrobních strojů a zařízení (RCMT) při FS ČVUT v Praze. Vizi 2030 Fakulty strojní naplňuje RCMT podporou konkurenceschopnosti tuzemských firem. Podněty z praxe jsou motivací výzkumu, jehož výsledky jsou uplatňovány v produktech a službách firem i v modernizaci oborové výuky. V tomto díle nahlédneme do oblasti aplikace digitálních dvojčat při optimalizaci obrábění jako moderního a perspektivního softwarového nástroje technologa.

Vývojem moderního konceptu virtuálních modelů a digitálních dvojčat strojů a procesů se RCMT zabývá systematicky již více než 10 let, a to zejména díky spolupráci s předními českými výrobci strojů. Motivací bylo vyvinout softwarové nástroje, které umožní nejen zdokonalit postupy navrhování strojů, ale také zvýšit spolehlivost, kvalitu a produktivitu obrábění. Realistická predikce a vizualizace procesů, odpovídající skutečnému dynamickému chování stroje a jeho řízení, umožňuje eliminovat dosud běžné postupy odlaďování strategií NC obrábění na stroji. Tým RCMT pod vedením Ing. Matěje Sulitky, Ph.D., vyvíjí softwarové řešení MillVis, které se v současnosti stává účinným nástrojem technologů. S využitím MillVis byla úspěšně řešena již řada komplexních průmyslových úloh, které vedly k bezchybné výrobě dílců a vyšší produktivitě obrábění.

Vybrané dva úspěšné příklady jsou popsány v článku publikovaném na stránkách časopisu MM Průmyslové spektrum.