Aktivity vědecko-výzkumných pracovníků

Výsledky

Výsledky projektů řešených v RCMT

Výzkumné aktivity RCMT se orientují na témata definovaná a rozvíjená ve spolupráci s průmyslem. Hlavním dlouhodobým výzkumným programem byl na roky 2012–2019 projekt Centra kompetence – Strojírenská výrobní technika (CK-SVT), který je podporován Technologickou agenturou ČR (TAČR). Hlavním posláním projektu je zvýšit technickou excelentnost, konkurenceschopnost a produkci nejvýznamnějších výrobců strojírenské výrobní techniky a technologie jakož i celého oboru v ČR. Na tento projekt navazují projekty Strojírenská výrobní technika a přesné strojírenství (SVTPS) a Národní centrum kompetence STROJÍRENSTVÍ (NCKS).

Výčet výsledků projektů řešených v RCMT

K významným výsledkům, na jejichž řešení se RCMT významnou měrou podílelo, patří např. pětiosé frézovací centrum Kovosvit MAS MCU 1100, které bylo oceněno Zlatou medailí MSV v Brně v roce 2013. Zlatou medaili MSV v Brně v roce 2017 získal stroj WeldPrint MCV 5X jako unikátní výsledek spolupráce RCMT s firmou Kovosvit MAS pro hybridní výrobu na základě patentovaného postupu kombinace aditivní výroby technologií navařování WAAM a třískového obrábění. V úzké spolupráci s TOS Varnsdorf bylo vyvinuto nové nadstavbové prostředí CNC řídicího systému TOS Control pro integraci pokročilých řešení chytrého stroje. Vyvinuto a úspěšně na strojích průmyslových partnerů implementováno bylo inovativní řešení pokročilého systému kompenzace teplotních deformací strojů. Vyvinut byl původní softwarový systém digitálního dvojčete stroje pro predikce dynamického chování stroje a obrobku při obrábění, který nachází úspěšné uplatnění pro verifikace a optimalizace složitých technologií NC obrábění.

Mezi další témata aplikovaného výzkumu RCMT s úspěšnými aplikacemi v průmyslu patří např. modelování a optimalizace strukturálního a teplotního chování nosných struktur strojů, modelování a aplikace v oblasti servopohonů a řídicích systémů, diagnostiky a měření vlastností strojů, původní postupy optimalizace technologií a NC obrábění, aplikace laserových technologií, systémy přídavného odměřování, inprocesní měření přesnosti obrobků a kompenzace geometrických chyb strojů, robotické aplikace, nebo technologie aditivní a hybridní výroby. Tradiční témata v oblasti výrobních strojů začala být postupně doplňována a nově posilována také v oblasti automatizace, robotiky a chytrých výrobních systémů.