Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii

Mimořádný zájem odborné veřejnosti vyvolal workshop Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii, který pořádala Společnost pro obráběcí stroje spolu s Ústavem výrobních strojů a zařízení s podporou projektu EU Technologická platforma Strojírenská výrobní technika. Semináře se zúčastnilo prezenčně 100 účastníků a dalších 60 on-line přenosu. Předána byla také ocenění 6 autorům prací nominovaných do soutěže Společnosti pro obráběcí stroje o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci.

Workshop představil poznatky a informace z oblasti strojírenské výrobní techniky a technologie reflektující výstavy, veletrhy a konference v oboru – Automatica, EMO, LaserWorld a Formnext 2023. Příspěvky přednesli přímí účastníci akcí. Prezentována byla témata:

 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem do 800 mm
 • Soustruhy a multifunkční centra s točným průměrem nad 800 mm, vč. karuselů
 • Brusky pro práci naplocho i nakulato
 • Frézovací a MF stroje malé a střední velikosti – do 1250 mm
 • Těžké obráběcí stroje pro velké obrobky (včetně vřetenových hlav) – frézky, horizontky
 • Stroje pro mikroobrábění (vč. vysokootáčkových vřeten), stroje pro nekonvenční způsoby výroby
 • Stroje pro hromadnou výrobu
 • Vřetena a jejich komponenty
 • Design a ergonomie strojů
 • Inteligentní a mechatronické systémy, CNC řídicí systémy a jejich nadstavby, monitoring výroby
 • Digitální dvojčata a umělá inteligence
 • Robotika a automatizace
 • Technologie obrábění a aplikace
 • Nástroje a nástrojové soustavy
 • CAD, CAM, CIM systémy, digitální výroba
 • Měření vlastností obráběcích strojů, inprocesní měření, kalibrace a korekce
 • Aditivní technologie
 • Laserové technologie

Velký zájem byl také o prohlídku laboratoří Ústavu výrobních strojů a zařízení | RCMT, kde byla prezentována aktuální výzkumná témata.

 


 

Vyhlášení výsledků soutěže SpOS o nejlepší DP a DDP

Předána byla ocenění autorům prací nominovaných do soutěže o nejlepší diplomovou a doktorskou disertační práci, kterou vyhlašuje Společnost pro obráběcí stroje. Smyslem soutěže je přitáhnout studenty k řešení témat prací v oblasti obráběcích strojů a technologií a prezentovat nejlepší výsledky práce mladých lidí vzdělaných v oboru obráběcích strojů a technologií. U prací se hodnotí aktuálnost řešeného tématu, zvolený postup a úroveň vlastního řešení, komplexnost řešení, využitelnost výsledků pro průmyslovou praxi nebo navazující výzkum, kvalita a srozumitelnost zpracování.

Diplomových prací bylo nominováno celkem 14 diplomových prací z ČVUT v Praze, VUT v Brně, ZČU v Plzni, TU Liberec, VŠB-TU Ostrava. Disertační prací byly nominovány 4. Vzhledem k vyrovnané vysoké kvalitě prací rozhodl tým hodnotitelů o výběru čtyř významných DP a dvou významných DDP, pořadí prací nebylo stanoveno.

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie diplomové práce

autor

univerzita

název práce

Oceněné práce

 

 

Ing. Jakub Ullrich

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení

Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění

Ing. Jan Mezuliánik

Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojního inženýrství

Vliv technologie HVOF žárového stříkání NiCrBSi na jeho obrobitelnost

Ing. Michal Pošepný

Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizace

Optimalizace převodové skříně pohonu nástrojového vřetene

Ing. Luboš Jirák

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení

Přeladitelný model dynamických vlastností stroje

Další nominované práce

 

 

Ing. Martina Cimpová

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení

Simulační modely pro výpočtovou podporu návrhu vřetenových hlav

Ing. Petr Bělka

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení

Návrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS

Ing. Michal Kakos

Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, katedra výrobních systémů a automatizace

Návrh rotačního zařízení pro pálení do trubek a profilů pro plazmové řezání na stroji Vanad BLUESTER

Ing. Tomáš Derner

ČVUT v Praze, Fakulta strojní

Pokročilé hrubovací strategie v CAM pro moderní způsoby frézování

Ing. Bc. Martin Váňa

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže

Studium integrity povrchu při frézování kompozitních desek vyztužených uhlíkovými vlákny

Ing. Martin Smolík

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Trvanlivostní testování vyměnitelných břitových destiček při válcovém soustružení uhlíkové oceli

Ing. Jakub Vesecký

Technická Univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra výrobních systémů a automatizace

Úprava pohybových os u laserového stroje

Ing. Bc. Dominika Čadková

Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní, Katedra obrábění a montáže

Topografie a drsnost povrchu při mikrofrézování

Ing. Martin Drbal

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Analýza opotřebení vyměnitelných břitových destiček při upichování konstrukčních ocelí

Ing. Tomáš Dvořáček

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Vliv posuvové rychlosti na přesnost obráběcího stroje

 

Soutěž SpOS – vyhodnocení kategorie disertační práce

autor

univerzita

název práce

Oceněné práce

 

 

Ing. Tomáš Primus, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Efektivní obrábění nástrojových materiálů laserem

Ing. Viktor Kulíšek, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav výrobních strojů a zařízení

Vliv nekonvenčních materiálů na dynamické vlastnosti nosných dílců obráběcích strojů

Další nominované práce

 

 

Ing. Zdeněk Pitrmuc, Ph.D.

ČVUT v Praze, Fakulta strojní, Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie

Kvalita povrchové vrstvy: výzkum vybraných parametrů integrity povrchu

Ing. Ondřej Mizera, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická Univerzita Ostrava

Příspěvek k hodnocení bezkontaktních metod měření složitých geometrických tvarů vyrobených aditivní technologií