výrobní stroje a zařízení

Tag

Ing. Jan Šmaus, absolvent Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze a dalších 53 nejlepších studentů a absolventů pražských vysokých škol, brněnské techniky a mladých vědeckých pracovníků Akademie věd ČR, převzalo Cenu Josefa Hlávky.
Číst více