strojírenská výrobní technika

Tag

S kolegy z rakouského IFT TU Vídeň navazujeme na dosavadní spolupráci v oblasti aditivní a hybridní výroby, monitorování procesů a digitálních dvojčat a optimalizací obrábění.
Číst více
Mimořádný zájem odborné veřejnosti vyvolal workshop Trendy ve strojírenské výrobní technice a technologii, který se konal v RCMT. Vyhlášeny byly také výsledky soutěže SpOS o nejlepší DP a DDP.
Číst více
S kolegy z německého Fraunhofer IPT v Cáchách navazujeme na dosavadní spolupráci v oblasti optimalizací obrábění tvarových ploch.
Číst více