prumysl 4.0

Tag

Inovace, vynálezy a technické trendy bude RCMT prezentovat v Invent Areně 2024 v Třinci.
Číst více
Nové systémy umělé inteligence mohou pomoci a podpořit plánování procesu, aby se zkrátil potřebný čas a co nejvíce se přiblížily optimálním výsledkům.
Číst více
Průmysl 4.0 ve strojírenské výrobě byl hlavním tématem workshopu pro pedagogy a metodiky technických středních škol Karlovarského kraje, který se konal 28. dubna 2021. Pokračují tak aktivity Fakulty strojní ČVUT v Praze podporující technické vzdělávání v regionech. Na tuto virtuální přednášku naváží v blízké budoucnosti i exkurze do vybraných laboratořích ČVUT v Praze a výrobních halách spolupracujících podniků.
Číst více
Na semináři zaměřeném na aktuální témata plánování a řízení výroby plně v souladu s nejnovějšími poznatky Průmyslu 4.0 prezentoval 4. listopadu 2020 své zkušenosti také doc. Ing. Petr Kolář, Ph.D. z RCMT, který je zapojen do projektů realizovaných v rámci CIIRC.
Číst více
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze navázali na první úspěšný workshop na téma „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky z regionálních pracovišť Národního pedagogického institutu České republiky (NPI – www.npicr.cz). V polovině září 2020 proběhlo opakování...
Číst více
Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC ČVUT) a Fakulta strojní (FS ČVUT) Českého vysokého učení technického v Praze participovali 26. srpna 2020 na workshopu k tématu „Vzdělávání pro Průmysl 4.0“, který pořádalo Národní centrum průmyslu 4.0 (NCP4.0) pro pracovníky Národního pedagogického institutu České republiky (NPI) (www.npicr.cz). NPI je školským vzdělávacím, metodickým, výzkumným, odborným a...
Číst více