ocenění

Tag

ČVUT v Praze získalo 10. září 2020 od Evropské komise prestižní ocenění HR Excellence in Research Award v oblasti lidských zdrojů, které odráží kvalitu prostředí pro výzkumné pracovníky a je zárukou jeho dalšího rozvoje. Certifikát může nalákat na univerzitu ještě více zahraničních vědců a zvyšuje celkovou prestiž vysoké školy.
Číst více
Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 21. ledna 2020 byla udělena stříbrná Felberova medaile panu prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. Felberova medaile se uděluje za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT v Praze.
Číst více