Felberova medaile

Tag

Na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT dne 21. ledna 2020 byla udělena stříbrná Felberova medaile panu prof. Ing. J. Houšovi, DrSc. Felberova medaile se uděluje za významnou pedagogickou a vědeckou činnost spojenou s ČVUT v Praze.
Číst více