Stroj BUD100 získal hlavní Cenu Inovace roku 2023

Multifunkční bruska BUD100 získala hlavní Cenu Inovace roku 2023. Na vývoji stroje se spolu s firmou Slovácké strojírny, závod 08 – TOS Čelákovice podílely také týmy RCMT FS ČVUT v Praze a FSI VUT v Brně.

Jedná se tak o další ocenění spolupráce na vývoji mezi výzkumnou a průmyslovou sférou. Již v roce 2022 získal stroj ocenění Inženýrské akademie ČR za rok 2022.

Hrotová bruska BUD100 představuje zcela novou generaci kompaktních univerzálních, vysoce přesných brousicích strojů modulární stavby pro obrobky o hmotnosti až 12 tun a délce až 15 m. Jako první produkční stroj vyvinutý v ČR je vybavena lineárními motory na všech pohybových osách.

Tým odborníků ČVUT v Praze, FS, RCMT se pod vedením Ing. Matěje Sulitky, Ph.D. významně podílel na vývoji stroje v řadě témat. V oblasti stavby stroje se jednalo o intenzivní podporu vývoje struktury stroje s využitím pokročilých výpočetních a simulačních modelů. Další velký okruh aktivit je zaměřen na rozvoj digitálních funkcí, aplikačních možností stroje a uživatelskou podporu v rámci požadavků Průmyslu 4.0. Hlavním prostředkem v tomto směru je původní řešení softwarové nadstavby CNC řídicího systému pod názvem TOS Machine Manager s řadou aplikací pro diagnostiku, monitorování stavu stroje a vyšší uživatelský komfort.

Vývoj stroje BUD100 byl podpořen projektem „Vývoj a realizace speciální multifunkční brusky“ v rámci programu podpory APLIKACE, reg. č. projektu CZ. 01.1.02/0.0/0.0/15_019/0000812, řídící orgán MPO. Navazující rozvoj aplikačních možností stroje je podpořen projektem „Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100“ v rámci programu TA ČR TREND, identifikační kód projektu FW01010398.

Více o spolupráci na vývoji stroje se můžete dočíst v článcích publikovaných v časopisu MM Průmyslové spektrum

Oceněné produkty v rámci soutěže o Cenu Inovace roku 2023 jsou ZDE