Setkání kateder a ústavů výrobní techniky a robotiky 2022

Ve dnech 12. až 14. září 2022 se v Praze na půdě Ústavu výrobních strojů a zařízení Fakulty strojní ČVUT v Praze uskutečnilo setkání kateder a ústavů výrobní techniky a robotiky.

Setkání se zúčastnily a své aktivity a zkušenosti za poslední rok představily:

Kromě prezentací, kulturního a společenského setkání byla na programu exkurze do špičkového laserového výzkumného centra HiLase.