Rozvíjíme spolupráci se zahraničními partnery – Fraunhofer IPT

Rozvíjíme spolupráci se zahraničními partnery – Fraunhofer Institute for Production Technology IPT

Hlavními tématy spolupráce jsou zejména oblasti náročných technologií 5osého obrábění pro letecký a energetický průmysl. Jednání v RCMT s vedoucím oddělení „High performance cutting“ Philippem Ganserem a jeho kolegy Viktorem Rudelem a Pascalem Kienastem hodnotí zástupce vedoucího RCMT pro projekty spolupráce Matěj Sulitka takto: „RCMT má v oblasti technologií 5osého obrábění pokročilé znalosti a zkušenosti, disponuje odborníky. S kolegy z Fraunhofer můžeme navázat na dosavadní spolupráci v oblasti optimalizací obrábění tvarových ploch.“ Jednání se účastnili také Jiří Falta, který se specializuje na modelování strojů a Petr Vavruška, specialista na technologie.
Fraunhofer IPT je významným výzkumným pracovištěm v oboru výrobní techniky a silnou spoluprací s průmyslem zejména v oblasti turbomachinery.