Vyroubal Jiří

Řešitel

FV10743Maximalizace energetické účinnosti strojů KOVOSVIT MAS a.s.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : TRIO
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je vývoj konkurenceschopné řady energeticky efektivních strojů a výrobních technologií pro zajištění udržitelné ekonomiky výroby spolu s minimalizací negativních dopadů výroby na životní prostředí. Výsledkem projektu budou prototypy dvou typů energeticky efektivních strojů. Vývoj proběhne v oblasti fluidních a pneumatických okruhů a softwarové výbavy stroje s využitím inovativních postupů pro efektivní hospodaření s energií ve výrobním i nevýrobním čase stroje. Dále budou vyvinuty technologie a strategie obrábění, které umožní uživatelům energeticky efektivně využít vlastnosti strojů a automatizace chodu při výrobě dílců s vysokou přidanou hodnotou. Řešení projektu je rozděleno na jednotlivé pracovní balíčky s časovým rámcem a odbornou náplní, které společně přispívají k dosažení výsledku projektu. Řešení zajišťují erudovaní odborníci s praxí a zkušenostmi v oboru. Výsledky budou zobecněny a uplatněny v praxi aplikací do produktové nabídky high-tech strojů pro špičkový průmysl. Aplikační potenciál výsledků je vysoký díky aktuálním požadavkům zákazníků. Výsledky řešení budou zpracovány do dokumentačních souborů, pro podrobné prezentace uživatelům strojů a budou k dispozici při prezentačních akcích. Při plnění cílů budou aplikovány a rozvíjeny klíčové technologie KET (Key Enabling Technologies), zejména Pokročilé výrobní technologie. Splněním cílů budou splněny vybrané cíle NPOV, relevantní pro program TRIO. Konkrétně priorita PO1 (oblast 2) a PO2 (oblast 2). Projekt přispívá k implementaci Národní RIS3 strategie plněním společenské výzvy „Konkurenceschopná ekonomika založená na znalostech“, kde vývoj špičkového strojírenství znamená pro ekonomiku ČR silný růstový potenciál. Splněním Cíle Programu bude posíleno know-how Kovosvit MAS a jeho výzkumné základny i výzkumné organizace vzájemnou účinnou spoluprací ve výzkumu a vývoji a dojde ke zvýšení aplikovatelnosti výsledků výzkumu a vývoje v podnikové sféře ČR.
Více informací

N/AInovace klíčového softwaru ENVIS pro zvýšení užitných vlastností systémů pro sledování spotřeby energie a kvality sítí

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : Inovační vouchery Libereckého kraje
Příjemce : KMB systems s. r. o.
Anotace : Předmětem projektu je inovace klíčového produktu, softwaru ENVIS, pro využití s měřícími systémy SMC a ve vyvíjeném vícekanálovém analyzátoru sítí. Ve spolupráci s poskytovatelem znalostí, výzkumnou organizací, bude realizováno testování stávající verze softwaru a na základě získaných poznatků a stávajících požadavků na nové funkce bude navržena inovace funkcionalit softwaru, zaměřených zejména na: - zjednodušení a zrychlení uživatelské obsluhy - definování systému vizualizace dat v reálném čase - paralelní obsluhu více kanálů - strukturu systému pro ukládání dat.
Více informací

SGS10/059/OHK2/1T/12Vývoj modulárního tepelně stabilního měřicího rámu pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Vyroubal Jiří
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

Vyhledávání projektů