Vrba Pavel

Řešitel

N/AAnalýza proveditelnosti a návrh konstrukčního řešení nosné struktury a pohonů nového frézovacího stroje

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vrba Pavel
Řešitel : Vrba Pavel
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : a. s., TOS VARNSDORF
Anotace : Předmětem řešení je nanlýza proveditelnosti (návrh konstrukčního uspořádání nosné struktury a pohonů nového frézovacího stroje). Stroj by měl být určen pro dílce o velikosti 2x3x6 m. Vývoj nového stroje se opírá o inovativní myšlenku žadatele, která bude následně doplněna o know-how poskytovatele znalostí, zejména jeho znalost v oblasti návrhu nosných struktur a pohonů ve vazbě na uvažovanou technologii obrábění na stroj. Nový stroj také významně rozšíří výrobní portfolio společnosti.
Více informací

N/AVývoj hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vrba Pavel
Řešitel : Vrba Pavel
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : COMPALTECH, s. r. o.
Anotace : Předmětem nabídky spolupráce je vývoj, výroba a testování hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem na bázi epoxidové matrice s tuhými výztužemi do konstrukce nosných dílů především obráběcích strojů s cílem snížit hmotnost vyráběných dílců, zachovat nebo zvýšit tuhost a především zvýšit tlumení navržené konstrukce. Jedná se o špičkovou high-tech technologii, kterou potvrzují současné trendy v oblasti výrobních strojů. Vývoj hybridní svařované konstrukce se opírá o inovativní myšlenku žadatele, která bude následně doplněna o know-how poskytovatele znalostí v několika klíčových etapách.
Více informací

Vyhledávání projektů