Sulitka Matěj

Řešitel

22139Learning about IoT and Virtualization to better your Experience in Machining in the 4.0 era

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Politecnico di Milano
Anotace : The LIVE4.0 project aims at improving SMEs education in the machining field promoting a betier use of Industry 4.0 instruments and creating effective learning experiences for their personnel at the job shop. Education on how to achieve a fruitiul digitalization of processes to improve their flexibility, resilience and efficiency will be the learning target. LIVE4.0 will exploit the European SMEs huge improvement margin by applying new I4.0 tools to make the transition towards a more advanced and efficient way of manufacturing. LIVE4.0 will provide the knowledge and the experience of partner Universities, it will also bring the example of a partner SME that will be active in providing the user point of view in the content creation and provision, from which the project tagline: “from the SMEs for the SMEs”. New and flexible tools as learning nuggets and learning paths will be coupled with live and hands on experience at the job shop to tailor the learning experience to the SMEs needs.
Více informací

22345Professional Training for Advanced Toolpath and NC-Code Optimization

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : TU Wien
Anotace : CAM technology is well established in the industrial field for the purpose of fast and efficient NC-Code generation. Due to rapid developments in the field of information and communication technologies, several advanced CAM modules such as process force calculation, chip formation analysis, and spindle speed/ feedrate optimization have been researched and developed in the last decades, however, have not been industrialized to a broad field of industrial companies yet. To succeed implementation of these advanced tools, it is necessary for professional engineers to build up additional knowledge in the area of data engineering, interface development, programming and optimization algorithms. For this, additional training is necessary which can be provided by Universities and system providers to a broad range of candidates.
Více informací

22094Experiential Learning for Flexible and Resilient Manufacturing

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Hub Innovazione Trentino Fondazione
Anotace : In a post COVID-19 outbreak scenario, manufacturing SMEs face the challenges of rapidly build capacity to shití to flexible production paradigms. This requires upskilling personnel from multiple areas in both technical and transformation management topics, as well as provide hands-on opportunities and expert support to start engage towards the transformation. FlexMan makes available a transformational program for manufacturing SMEs with a demand to switily integrate tailored solutions for flexible manufacturing. The program is offered to personnel playing a key role in SMEs’ digital transformation, and its based on a learning path which includes experiential learning and consultancy by experts within research and technology organizations. During the project the program will be delivered to 24 SMEs and 196 professionals across four European hubs; atier it will be available on the market.
Více informací

TM03000039Chytrý flexibilní systém plánování a monitorování výroby

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : DELTA
Příjemce : Ing. Miroslav Rusiňák
Anotace : Cílem projektu je vývoj systému pro inprocesní monitorování zatížení nástroje při obrábění a online predikci životnosti nástroje. Tento cíl je v souladu s vysoce aktuálním konceptem chytrého stroje a reaguje na požadavky vyšší efektivity, snižování nákladů, automatizace a lepšího plánování procesů. Řešení se specificky zaměřuje na uživatele strojů v segmentu malých a středních firem, pro které je potřeba nabídnout aplikačně jednoduchý produkt. Vyvinut bude funkční vzorek pro automatickou identifikaci reálného opotřebení nástroje. Toto řešení umožní předcházet buď neekonomické předčasné výměně nástrojů, nebo zhoršené kvalitě výsledků obrábění. Systém bude komunikovat s CNC řídicím systémem a bude využívat plně dostupné strojní parametry. Funkčnost systému bude ověřena testy na stroji.
Více informací

FW03010485Rovinná bruska TOS Hostivař

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Koubek Jan
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : TOS Hostivař
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj a zhotovení prototypu rovinné brusky BPH se systémem inteligentní diagnostiky a aktivní kompenzace teplotních deformací pro obrobky do hmotnosti 3 500 kg. V rámci projektu bude realizován prototyp rovinné brusky pro obrobky s požadavkem broušené plochy do 3 000 mm, při maximální šířce broušení 750 mm. Prototyp se stane výchozím modelem pro produktovou řadu rovinných brusek ve čtyřech délkových variantách zdvihu (1 000, 1 500, 2 000 a 3 000 mm).
Více informací

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024525Nová generace univerzálních hrotových soustruhů řady FLEXI

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : OP PIK Aplikace
Příjemce : Slovácké strojírny
Anotace : Na základě průmyslového výzkumu budou vytvořeny návrhy pro zdokonalení stávajících řešení a na základě experimentálního vývoje budou získány nové poznatky, na jejichž základě bude moci probíhat další vývoj v oblasti univerzálních hrotových soustruhů. Cílem projektu je aplikovat nové poznatky a technologie do vývoje, půjde o generační inovaci nejúspěšnější typové řady 100-125-150-170 nejen z pohledu technologického zázemí společnosti Slováckých strojíren, ale i z pohledu přístupu na trhy a celkové ekonomické efektivity. Jedním z charakteristik nového stroje je také implementace prvků I 4.0 v oblasti Ecodesignu, optimalizaci energií, teplotních vlivů, vibrodiagnostiky a postupujících požadavků rozvoje těchto oblastí až po prvky aplikace formy umělé inteligence. Dále hodláme dosáhnout mezinárodně uznávaných parametrů a konkurenceschopných vlastností, mezi které patří spolehlivost, bezpečnost, rychlost, dostupnost, pracovní rozsah a cena. Na základě těchto vlastností soustruhů má být dosaženo nového uplatnění na trhu oproti zahraniční konkurenci.
Více informací

FW01010398Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : Slovácké strojírny
Anotace : Cílem projektu je prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s., především rozšířením trhů v zahraničí, proniknutím na nové trhy a posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cílem projektu je vyvinout nadstavbové řešení pro alternativní rozbor nově vytvořených možností v oblasti broušení, postavených na nové platformě. Toto řešení bude navazovat na nově vyvinutý prototyp stroje BUD 100/7000 Multi.
Více informací

20003Learning Factory to Implement Industry 4.0 in Machining

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Mondragon University
Anotace : Mach 4.0 is a training and learning activity which demonstrates the practical application of Industry 4.0 in machining processes. The program involves applying data analytics, big data, etc. to new manufacturing trends such as digital twin and zero defects manufacturing. Bringing together the theoretical and practical expertise in machining of four university partners, this innovative program employs a mix of practical and theoretical lessons, delivered in both face-to-face and remote formats. The course will be implemented on the Guided Learning Platform (GLP) of EIT Manufacturing in a version that can be opened out to other universities or training institutions. This will extend the knowledge transfer to industry, and in particular SMEs, ensuring increased impact of the project.
Více informací

FW01010638Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Kekula Josef
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : TOS KUŘIM - OS
Anotace : Pro posílení konkurenceschopnosti dodavatelů zařízení pro energetický, letecký a další odvětví těžkého strojírenství je klíčovým kritériem zvyšování přesnosti a produktivity obrábění. Projekt na uvedené požadavky reaguje vývojem, realizací a testováním dvou funkčních vzorků vřetenových hlav. Vřetenové hlavy budou mít optimalizované teplotně mechanické chování umožňující teplotně stabilní provoz i při využití nejmodernějších nástrojů s vysokým požadavkem na řeznou rychlost a budou dále vybaveny optimalizovaných chladicím a pokročilým diagnostickým systémem ve smyslu Industry 4.0. Dosažení těchto výsledků umožní rozšířit možnosti využití strojů z produkce TOS Kuřim – OS, a. s. a výrazně zvýšit konkurenceschopnost tohoto tradičního výrobce obráběcích strojů.
Více informací

N/ANávrh designu strojů Montekord Machines s.r.o.

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : Montekord Machines, s. r. o.
Anotace : Budou vytvořeny návrhy řešení designu vybraných představitelů strojů zadavatele. Cílem návrhů bude vytvořit nový design, který se stane charakteristickým znakem firmy, bude vizuálně atraktivní a odliší stroje zadavatele od konkurenčních výrobců. Předmětem návrhů bude řešení čelní, pohledové partie zařízení. Součástí zadání bude specifikace požadavku na uplatnění loga firmy a typového označení na čelní straně zařízení. Návrhy budou zahrnovat více koncepčních studií, které budou vycházet z konstrukčního principu stavby nosné struktury krytování z Alu profilů. Předpokládáno je využití komerčně dostupných řešení ovládacích panelů. Návrhy budou zohledňovat funkční, ergonomické a bezpečnostní požadavky podle specifikace zadavatele. Předpokladem je poskytnutí 3D modelů ze strany zadavatele (nebo případně výkresové a fotodokumentace) stávajícího provedení vybraných typů zařízení jako základu pro návrh designu. Ze souboru předložených návrhů bude vybráno řešení designu, jehož koncepce bude na základě konzultací se zadavatelem přizpůsobena konstrukčním, technologickým a výrobním požadavkům. Výstupem budou shrnující presentace koncepčních návrhů designu, vizualizace a CAD model vybrané varianty podle výběru zadavatele.
Více informací
1 2 3

Vyhledávání projektů