Kolář Petr

Řešitel

FV30379Energeticky efektivní krytování pro pokročilé výrobní stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Fiala Štěpán
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TRIO
Příjemce : HESTEGO
Anotace : Cílem projektu je vývoj pokročilého krytování pohybových os energeticky efektivních výrobních strojů. To pomůže k zajištění udržitelné výroby s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím výzkumu a aplikací nových materiálů a konstrukčních řešení krytů a dále implementací přídavných mechatronických funkcí krytů (tzv. smart zařízení). Kritériem pro posouzení nových řešení bude měřitelné snižování energetické náročnosti a negativních vlivů krytu na pohon. Pro posouzení variant budou vyvinuty a využity pokročilé experimentální metody a simulační modely.
Více informací

FV10204Virtuální obrábění pro podporu pokročilých výrobních technologií produktivního a přesného obrábění komplexních tvarových ploch

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TRIO
Příjemce : BLUE RAY
Anotace : Cílem projektu je aplikace pokročilých simulačních modelů pro ucelenou podporu přípravy technologií pro pětiosé obrábění komplexních tvarových ploch. Obrábění tvarových ploch je komplexní úlohou, protože výslednou přesnost, jakost a produktivitu obrábění ovlivňuje velké množství vzájemně závislých aspektů. Vytvoření virtuálního modelu stroje a výrobního procesu a jeho svázání s reálným obráběním má z hlediska přesnosti, jakosti a produktivity obrábění vyšší přidanou hodnotou při návrhu, kontrole a realizaci konečné technologie obrábění tvarových ploch pro high-tech výrobky. Současně zajišťuje zkrácení průběžné doby přípravy technologie a zvýšení jistoty v nastavení jednotlivých parametrů řetězce NC kód – interpolátor – pohony – dynamické vlastnosti stroje a obrobku – řezné podmínky. Získané know-how povede k podstatné inovaci v oblasti modelování pětiosého obrábění. Jedná se o výzkumně-vývojové téma světové úrovně, jehož hlavní přínos pro vědu i praxi spočívá v komplexním popisu dynamického chování stroje, jeho interpolátoru, pohonů a regulace pro simulaci chování při odbavování NC kódu reálným interpolátorem při pětiosém obrábění. Takto sestavený virtuální model stroje a procesu umožňuje jak technologii předem optimalizovat, tak i v průběhu obrábění kontrolovat stav procesu komparací reálných dat a virtuálních dat. Tento přístup umožňuje dle principů principů Industry 4.0 (čtvrté průmyslové revoluce) propojit virtuální a reálný svět a tím získat další přidanou hodnotu v robustnosti technologie a její bezobslužnosti. Dosažení cílů projektu umožní firmě Blue Ray zvýšení konkurenceschopnosti jejich výrobků tím, že získá nástroje pro ucelenou optimalizaci celého řetězce při návrhu technologie obrábění tvarových ploch u náročných zákazníků v aplikacích s vysokou přidanou hodnotou. Současně projekt přispívá k zvýšení konkurenceschopnosti českého průmyslu zaváděním nových metod do průmyslové praxe.
Více informací

609306Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“ Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-ICT - Specific Programme "Cooperation": Information and communication technologies
Příjemce : FUNDACION TEKNIKER
Anotace : In the manufacturing industry, the machining of medium and big size parts with the required and suitable precision is a challenge, especially in high added value products manufactured in small or single-unit batches made of high performance materials like in aeronautic, space or energy sectors, where conventional process engineering and test/error methods are not completely efficient.INTEFIX aims to increase the performance of the machining processes by the use of intelligent fixture systems, allowing the monitoring, control and adaptation of the process to obtain suitable results according to precision, quality and cost requirements.The main outcome of INTEFIX project will be the integration of new and state of the art technologies (sensors, actuators, control algorithms, simulation tools...) applied to the workpiece handling systems to develop intelligent and modular fixtures capable of modify the behaviour and interactions between the process and systems in machining operations; reducing time and costs with improved performance and capabilities.The proposed intelligent-modular fixture is a step forward to the smart manufacturing, providing new features of automation, flexibility, versatility, cost-efficiency and accuracy to the current, state of the art, manufacturing systems and equipment.The intelligent fixture will provide sensors and active drives to obtain a suitable fix of the component modifying the force and position of active locators and clamps, in order to select the suitable static and dynamic behavior of the machine-fixture system for improving the process (setup, deformations, vibrations...). This implies a fast-reliable connection and data transfer between the different ICT systems (CNC, PLC, sensors, actuators, CAD-CAM...) using ad-hoc methodologies and software.Furthermore, the use of modular elements eases disassembling and reuse of the advanced components improving the flexibility and sustainability of the manufacturing process.
Více informací

LH12065Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : KONTAKT II
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Projekt má jeden hlavní cíl: zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů ahranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.
Více informací

TA02010920Produktivní obrábění přesných obrobků

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : ALFA
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na výzkum a vývoj ke zvýšení produktivity obrábění složitých obrobků, jako např. lopatkových kol. Prováděn bude výzkum technologie zaměřený na dynamiku systému stroj – vřeteno – nástroj, volbu nástrojů, řezných podmínek, strategie obrábění, přípravu dráhového řízení a nastavení řídicího systému. Vyvinut bude prototyp inovovaného stroje MCU 630V – 5X PLUS se systémem adaptivního nastavování parametrů řízení pohonů a pokročilými prostředky pro kompenzaci teplotních chyb stroje.
Více informací

263385Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termpolastických kompozitů „FibreChain“ Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termoplastických kompozitů „FibreChain“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Materials and new Production Technologies, Nanotechnologies
Příjemce : FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Anotace : Lightweight components and their energy-efficient production will form one of the most important key factors for the European industry to fulfil the ever increasing global demands. Nowadays, for 3D-shaped, multi-layered products based on flexible materials only specialized and semi-automated manufacturing equipment is available. The project “Integrated Process Chain for Automated and Flexible Production of Fibre-Reinforced Plastic Products (FibreChain)” aims at the development of worldwide first automated turnkey manufacturing systems for fibre-reinforced thermoplastic composites (FRTC) addressing public and private transportation, mechanical, chemical and civil engineering as well as consumer goods. FibreChain will generate 20.8 billion € in 5 years and promote a world leading European fibre-reinforced plastics (FRP) industry. FibreChain will more than double the productivity by cost-effective, energy-efficient and flexible manufacturing of FRTCs products due to: -Customised and yet highly automated production -Multi-functional (laser) equipment -Near-Net-Shape production (scrap rates down to 3%) -Integrated measurement systems -Knowledge and simulation models along all processes A multidisciplinary consortium from 7 European countries with outstanding competencies in material, machine tools, manufacturing, laser technology, metrology, simulation and control will accomplish an integrated process chain and make available: -Process-adapted prepreg materials with carbon, aramid, glass, basalt and natural fibres -UD-prepregs to overcome drawbacks of fabrics and impregnation processes -Energy-efficient out-of-autoclave production -Laser systems and processes for integration of tape laying, cutting and joining -In-situ integration of holes and inserts during thermoforming -Integrated material/process data base, simulation and quality assurance system Thus, OEMs and SMEs synchronise their production of FRTCs with the technological inputs from lean manufacturing systems.
Více informací

2A-2TP1/131Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj technologického pracoviště s multifunkčním strojem pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů, který zajistí vysoce produktivní obrobení tvarových ploch frézováním a rotačních ploch soustružením při jednom upnutí.
Více informací
1 2 3

Vyhledávání projektů