Houša Jaromír

Řešitel

SGS19/165/OHK2/3T/12Zdokonalování simulačních technik jako součást konceptu digitálních dvojčat výrobních strojů, procesů a obrobků

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Anotace : V souvislosti s vývojem v používání pokročilých snímačů na strojích a rozsáhlým sběrem dat je v současnosti výzkum zaměřen na využití modelů virtuálních strojů a procesů jako pozorovatelů pro on-line vyhodnocení stavu strojů a procesů pro analýzu využití stroje, pro předvídání dalšího vývoje stavu stroje a procesu nebo pro přípravu adaptivních opatření během výrobního procesu. Projekt je zaměřen na tvorbu, zdokonalování, verifikace a propojování modelů a postupů pro komplexní simulace stavby nosných struktur, pohonů, technologií obrábění a spotřeby energie výrobních strojů. Podstatnou částí vývoje relevantních matematických modelů dílců, skupin, celků, technologií i řízení jsou měření a experimenty, sloužící k verifikaci a jako zdroj dat pro další zdokonalování simulačních technik a simulačních modelů. Virtuální propojené modely nacházejí svoje uplatnění jako součást konceptu digitálních dvojčat, které jsou připravovány, v rámci konkrétních projektů výzkumu a vývoje, k nasazení u koncových uživatelů, případně v rámci nově vznikajících testbedů. Tyto modely a pokročilé simulační postupy jsou jedním z význačných know-how Fakulty strojní ČVUT. V rámci realizace projektu budou pro potřeby jednotlivých doktorských prací členů řešitelského týmu vytvořeny vhodné jednoduché zkušební vzorky a pořízen materiál pro realizaci experimentů. Výstupem projektu budou jednak naměřená data a dle nich verifikované simulační postupy a metody, vyvíjené v rámci jednotlivých doktorských prací, ale také podklady pro zdokonalení globálních virtuálních propojených modelů celých strojů. Dále bude maximální snahou využít materiál, pořízený z finančních prostředků projektu, ke stavbě laboratorních úloh pro studijní obor Výrobní stroje a zařízení. Témata doktorských prací členů týmu se dotýkají všech významných oblastí moderních obráběcích strojů a technologií. Práce se věnují stavbě nosných struktur, nekonvenčním materiálům ve stavbě strojů, pohonům a technologii obrábění.
Více informací

SGS13/190/OHK2/3T/12Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

FR-TI1/465Vývoj těžkého portálového obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem, vřeteníkem s vestavěným vřetenem a s možností automatické výměny vřetenových hlav. Koncepce obráběcího centra umožňuje optimalizovat jak hrubovací, tak také dokončovací operace a to s využitím vestavěného vřetena nebo vřetenových hlav s mechanickým náhonem vřetena nebo elektrovřetenem.
Více informací

FI-IM5/061Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži, s vřeteníkem pro výměnné vřetenové hlavy o výkonu na vřetenu 60 kW, které je určeno pro obrábění velmi rozměrných obrobků s velkou produktivitou jak při hrubování, tak při dokončování. Vřetenová hlava s vřetenem souvisle naklápěným ve dvou osách umožní obrábět i tvarové plochy v režimu 5D.
Více informací

2A-2TP1/092Krytování a kapotáž nové generace pro obráběcí stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : HESTEGO, a. s.
Anotace : Vytvořit technicky lepší krytování obráběcích strojů pro běžné i extrémní situace na základě syntézy výsledků dílčích výzkumných a vývojových etap. Výzkumná část je zaměřena na detailní rozpoznání všech vlivů, vývojová fáze aplikuje výsledky výzkumné fáze. Vytvořit modulární systém kapotáže.
Více informací

FI-IM4/214Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostaných ložích, s vřetníkem pro výměnné vřetenové hlavy, které umožňují optimálním způsobem provádět jak hrubovací operace vřetenovými hlavami s mechanickým náhonem vřetena, tak i dokončovací operace vřetenovou hlavou s elektrovřetenem.
Více informací

FI-IM3/025Vývoj portálového obráběcího centra FVC 160 CNC se zásobníkem nástrojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : STROJÍRNA TYC, s. r. o.
Anotace : Vývoj nového typu CNC portálového obráběcího centra se zásobníkem nástrojů a s uvažovaným obchodním označením FVC 160 CNC. V prototypu stroje budou uplatněny moderní obráběcí technologie jako vysokorychlostní obrábění kovů i umělých materiálů při výraznězvýšené produktivitě práce. Výstupem bude prototyp stroje s kompletní projekční a konstrukční dokumentací, jehož konstrukce bude splňovat všechna kritéria dle evropské bezpečnostní směrnice č. 98/37/ES.
Více informací

FI-IM3/031Vývoj portálového obráběcího centra s přestavitelným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj portálového obráběcího centra s posuvným stolkem a s přestavitelným příčníkem, vybaveného jedním až čtyřmi vřeteníky s výměnnýmiu vřetenovými hlavami s vysokým výkonem na vřetenu, které je charakterizované zejména velkou možností volby optimální konfigurace stroje pro dané obrábění.
Více informací

FI-IM3/003Řada soustružnických center SP 430

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Vlastní řešení kinematiky strojů - bez kolize z titulu cizích patentových práv; ekologicky a energeticky úsporné řešení; modularita stroje;montáž stroje z předem vyrobených a smontovaných skupin; rychlá reakce na požadavky zákazníka; sestavení stroje zákazníkem dle vlastních technologických požadavků; rozšíření prodejních schopností firmy; důraz na bezpečnost stroje; víceprocesní soustružení.
Více informací

FI-IM2/034Vývoj univerzálního ložového obráběcího centra

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj ložového universálního obráběcího centra s jednovřetenovou hlavou souvisle řízenou ve dvou rotačních osách, s možností jednoduché výměny elektrovřetena za vřeteno s mechanickým náhonem, umožňující využít klasické technologie při hrubování a HSC obrábění při dokončování tvarově složitých povrchů na jednom stroji při jednom upnutí výrobku.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů