Bach Pavel

Řešitel

FR-TI1/230Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV1000

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hornych Jan
Řešitel : Bach Pavel
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je využít potenciál problematiky tepelného chování strojů k výraznému zvýšení pracovní přesnosti stroje MCV 1000. Kvůli nutnosti eliminovat úhlové teplotní deformace (samozřejmě společně s délkovými), bude použito přístupu lokálního a adaptivně řízeného chlazení interních zdrojů tepla. Lokální chlazení bude realizováno zástavbou nově zkonstruovaných chladicích okruhů do stávající konstrukce stroje MCV 1000. Počet a rozmístění výměníků lokálního chlazení bude určeno na základě předcházející série měření a analýzy stávajícího provedení stroje MCV 1000. Konkrétní provedení výměníků určí příslušné numerické výpočty. Pro adaptivní řízení potřebného chladicího výkonu bude vytvořen časově reálný model termomechanických jevů v konstrukci strojepostavený na základě frekvenčních přenosových funkcí. Projekt bude uzavřen závěrečnou sérií měření na prototypu a zhodnocením dosažených výsledků.
Více informací

Vyhledávání projektů