2020

Řešení od

CZ.01.1.02/0.0/0.0/18_215/0022689Optimalizace konstrukce a nalezení vhodných pracovních podmínek PKD fréz malého průměru (0,5 až 3 mm)

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mašek Petr
Řešitel : Mašek Petr
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : ROTANA
Anotace : Projekt se zabývá analýzou současných řešení, optimalizací navržené geometrie, porovnáním geometrie laserem obrobených vzorků nástrojů s digitálními modely a nalezením vhodných pracovních podmínek pro PKD frézy malých průměrů (od 0,5 až 3 mm).
Více informací

FW02020033Vřetenové jednotky s monitorováním stavu

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : TREND
Příjemce : VOPSS Řepeč
Anotace : Hlavním cílem projektu je vývoj inteligentních vřetenových jednotek pro frézovací stroje. Pojmem „inteligentní“ je zamýšlena schopnost vřetenových jednotek samostatně kontrolovat svůj provozní stav a i stav realizovaného řezného procesu. Tzn. vřetenové jednotky budou vybaveny diagnostickou jednotkou, která bude monitorovat a vyhodnocovat stav vřetenové jednotky.
Více informací

FW01010398Aplikační možnosti multifunkční brusky BUD 100

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : Slovácké strojírny
Anotace : Cílem projektu je prostřednictvím realizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje dosáhnout zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti společnosti Slovácké strojírny, a. s., především rozšířením trhů v zahraničí, proniknutím na nové trhy a posunem výše v globálních hodnotových řetězcích. Cílem projektu je vyvinout nadstavbové řešení pro alternativní rozbor nově vytvořených možností v oblasti broušení, postavených na nové platformě. Toto řešení bude navazovat na nově vyvinutý prototyp stroje BUD 100/7000 Multi.
Více informací

N/AExperimentální analýza přesnosti obráběcího centra BRAL

Poskytovatel : Hlavní město Praha
Manažer : Koubek Jan
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : OP PPR Pražský inovační voucher
Příjemce : Plane Verti
Anotace : Předmětem řešení je kontrola přesnosti obráběcího centra BRAL, konkrétně měření přímsti osy X na čele vřetena a na virtuálním obrobku ve seměru Z, návrh kompenzační strategie, praktické ověrení kompenzační strategie.
Více informací

20078LIFT European Network of Learning Factories

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Polytechnic University of Milan
Anotace : LIFT Europe proposes to build a broad learning factories network ecosystem where research and technology transfer between academia and industry is fostered. LIFT aims at building up the skills of the future and ad-hoc training curricula to ensure competitiveness of European manufacturing SMEs. In addition, LIFT Europe will create a European community to develop, test and disseminate innovative educational methods and tools for the training that will allow sustainable work between people and robots. Moreover, with the support of the EIT, LIFT will design, develop and deliver digital nuggets to be released in the EIT Manufacturing’s Guided Learning Platform.
Více informací

20136Learning through manufacturing challenges

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : University of Patras Laboratory for Manufacturing Systems and Automation
Anotace : ManuLearn aims to enhance the innovation capacity or the participating EIT RIS countries by improving their educational framework and by boosting their digital capabilities in order to face the future manufacturing challenges. In this framework, the activity aims to deliver a program where students, researchers and companies will work together to mutually develop skills through co-creating solutions to industrial manufacturing challenges; combining Teaching Factory (TF) and Learning Factory (LF) concepts with Open Innovation practices, addressing the demands of both students and professionals. This will be achieved through a collaborative network, facilitating the exchange of industrial challenges and providing novel solutions, bringing together academia and industry. Each challenge along with the knowledge generated will be shared with the complete network, creating value across all participating EIT RIS countries.
Více informací

20003Learning Factory to Implement Industry 4.0 in Machining

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Matyska Vojtěch
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Mondragon University
Anotace : Mach 4.0 is a training and learning activity which demonstrates the practical application of Industry 4.0 in machining processes. The program involves applying data analytics, big data, etc. to new manufacturing trends such as digital twin and zero defects manufacturing. Bringing together the theoretical and practical expertise in machining of four university partners, this innovative program employs a mix of practical and theoretical lessons, delivered in both face-to-face and remote formats. The course will be implemented on the Guided Learning Platform (GLP) of EIT Manufacturing in a version that can be opened out to other universities or training institutions. This will extend the knowledge transfer to industry, and in particular SMEs, ensuring increased impact of the project.
Více informací

20039Network for Empowering People in Added-Value Manufacturing Systems and Technologies – Regional Innovation Scheme

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Horizon 2020 EIT Manufacturing
Příjemce : Inegi
Anotace : M-NEST-RIS will support the development and implementation of a new paradigm in the learning of added-value manufacturing (AVM) in Europe, based on the creation of a distributed Teaching and Learning Factory prepared to address the challenges raised by the exponential introduction of new AVM technologies (in the context of Industry 4.0) concerning people qualification. The aim of this project is to nurture and empower people to work in and to foster AVM in EIT RIS countries with moderate or modest innovation capacity, such as Czech Republic, Estonia, Greece and Portugal. Considering the RIS3 priorities of these regions, but also its important turnover and employment capacity all over Europe, the automotive sector is at focus. Relevant AVM technologies, processes, machines and SW gathered within the partners’ testbeds will be used to build innovative learning activities and demonstrate the feasibility and the added value of the network to address the RIS/ sector/ qualification needs identified.
Více informací

FW01010638Vývoj vřetenových hlav se zvýšenými parametry

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Kekula Josef
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : TREND
Příjemce : TOS KUŘIM - OS
Anotace : Pro posílení konkurenceschopnosti dodavatelů zařízení pro energetický, letecký a další odvětví těžkého strojírenství je klíčovým kritériem zvyšování přesnosti a produktivity obrábění. Projekt na uvedené požadavky reaguje vývojem, realizací a testováním dvou funkčních vzorků vřetenových hlav. Vřetenové hlavy budou mít optimalizované teplotně mechanické chování umožňující teplotně stabilní provoz i při využití nejmodernějších nástrojů s vysokým požadavkem na řeznou rychlost a budou dále vybaveny optimalizovaných chladicím a pokročilým diagnostickým systémem ve smyslu Industry 4.0. Dosažení těchto výsledků umožní rozšířit možnosti využití strojů z produkce TOS Kuřim – OS, a. s. a výrazně zvýšit konkurenceschopnost tohoto tradičního výrobce obráběcích strojů.
Více informací

Vyhledávání projektů