2017

Řešení od

TH02010515Vřeteník HS180 pro horizontální vyvrtávačky

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : EPSILON
Příjemce : VTL Blansko
Anotace : Cílem projektu je vyvinout, realizovat, proměřit a testovat funkční vzorek nové generace vřeteníku HS180 pro horizontální vyvrtávací stroje. Pro posílení konkurenceschopnosti dodavatelů zařízení pro energetický, letecký a další odvětví těžkého strojírenství je klíčovým kritériem zvyšování přesnosti a produktivity obrábění. Projekt na uvedené požadavky reaguje návrhem vřeteníku pro zástavbu do stávajících strojů a náhradu původních vřeteníků. Vřeteník bude vybaven pokročilým mechatronickým systémem kompenzací deformací účinkem vlastní tíhy a zdrojů tepla a bude se vyznačovat zvýšenou mechatronickou tuhostí. Navrhovaná řešení přispějí k významnému zvýšení konkurenční výhody oproti ostatním výrobcům obráběcích strojů, nebo společností zabývajících se modernizacemi strojů.
Více informací

TH02010849Zvyšování přesnosti multifunkčních soustružnických center

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Hornych Jan
Výzva : EPSILON
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Projekt je zaměřen na inovaci multifunkčních soustružnických center, tedy produktů s vysokým exportním potenciálem. Projekt tak přispívá k naplnění prioritního výzkumného cíle 2.2.1 Podprogramu 1 NPOV. Cílem projektu je možnost dosáhnout přesné ale zároveň flexibilní a efektivní výroby realizované pomocí soustružnických obráběcích center. Cíle bude dosaženo prostřednictvím: rychle aplikovatelných inovativních postupů měření přesnosti, kompenzací volumetrických teplotních deformací a aplikace softwarového modulu prediktivní diagnostiky pro kontrolu kompenzací teplotních deformací a prevenci zmetkovitosti.
Více informací

FV20596Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TRIO
Příjemce : TOS VARNSDORF
Anotace : Cílem předkládaného projektu je návrh, vývoj, výroba a zkoušky technologického příslušenství - frézovacích hlav, disponující vysokými technickými parametry, které zcela zásadním způsob rozšiřují technologické využití obráběcích strojů. Aby nedocházelo k degradaci parametrů obráběcího stroje, je nezbytně nutné, aby se parametry frézovacích hlav limitně blížily parametrům obráběcího stroje, u kterého jsou aplikovány.
Více informací

TH02010680Inovace klíčových konstrukčních uzlů vodní turbíny

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Šindler Jaroslav
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : EPSILON
Příjemce : M a v e l
Anotace : Hlavním cílem řešení projektu je inovace procesu výroby klíčových částí vodních turbín s ohledem na snižování energetické náročnosti při výrobě. Pro posílení konkurenceschopnosti je nutná okamžitá adaptabilita na požadavky trhu, což umožňuje náhrada odlitků ocelovými svařovanými konstrukcemi, s čímž je spojeno zvýšení produktivity výroby a zkrácení doby uvedení výrobku na trh. Při využívání ocelových svařovaných konstrukcí je přitom nutné uvažovat interdisciplinaritu jednotlivých výrobních technologií (tváření, svařování, návary a povrchové úpravy) s ohledem na výsledky moderních výpočetních metod topologické a parametrické optimalizace a praktických zkoušek a testů řady vzorků. Doprovodným cílem je metodika tvorby součástí vodních turbín s důrazem na predikovanou životnost.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů