2015

Řešení od

N/AInovace technologického postupu výroby dílců hydrodynamické spojky se štíhlými lopatkami.

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vavruška Petr
Řešitel : Vavruška Petr
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : MOSLED, s. r. o.
Anotace : Výsledkem projektu bude optimalizovaný technologický postup výroby dílců hydrodynamické spojky se štíhlými lopatkami, obsažený v závěrečné zprávě. Zpráva bude obsahovat také porovnání časů pro výrobu dílců s doporučením výrobních strojů pro realizaci výroby a měřením dosažené drsnosti povrchu na plochách lopatek na testovacím obrobku. Vznikne tak ověřená technologie výroby. Pro zvýšení přesnosti výroby je nutno zaměřit se také na dosahované přesnosti u daného výrobního stroje, k čemuž je zapotřebí provést měření přesnosti použitého číslicově řízeného obráběcího stroje vedoucí k doplnění/aktualizaci kompenzačních tabulek v řídicím systému stroje. Proto bude zpráva také obsahovat postup měření přesnosti číslicově řízeného obráběcího stroje za účelem provedení kompenzace přesnosti daného výrobního stroje. Náklady na režii budou upotřebeny na zajištění administrativy projektu a náklady na spotřební materiál budou využity na pořízení nástrojů pro realizaci testů obrábění. Materiál bude dodán žadatelem.
Více informací

N/ANávrh flexibilního upínacího systému CNC obráběcího centra

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : BLUE RAY, a. s.
Anotace : Výsledek projektu: Flexibilní upínací systému pro tvarové obrábění profilů - BRAL, užívaných u konstrukcí zejména z oblasti dopravních technologií. Využití systému ovládání upínacího systému pomocí M- funkcí řídícího systému stroje spolu s kontrolou technologických parametrů upnutí polotovaru.
Více informací

N/AVývoj stanice pro záběh a testování vřeten obráběcích strojů

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Novotný Lukáš
Výzva : Inovační voucher Moravskoslezského kraje
Příjemce : LAMMB technology, s. r. o.
Anotace : Poptávka po zvyšování přesnosti a produktivity výrobních systémů nadále roste. Jádrem těchto výrobních požadavků jsou vysokorychlostní obráběcí stroje a multi-tasking obráběcího stroje. Poptávka na neustálé zvyšování maximálních rychlostí vřeten, která jsou v srdci těchto strojů, klade vysoké nároky na jejich konstrukční provedení, výrobní tolerance a přesné a efektivní testování. Zvláště potřebné jsou testy vřetenových jednotek v plném rozsahu pracovních schopností, spíše než jednoduché statické měření. V návaznosti na tyto aktuálním požadavky na trhu obráběcích strojů je cílem projektu vytvoření inovativního komplexního systému pro sledování a metrologii přesných vřeten pod heslem “Využití vhodných nástrojů na měření poskytuje nejrychlejší a nejpřesnější cestu ke zjišťování příčin a řešení problémů“. Tento nový testovací systém umožní získat informace o chování vřetenových jednotek, které jsou klíčové pro vývoj a výrobu CNC obráběcích strojů. Realizací projektu dojde k doplnění stávajících technologií v procesu vývoje a výroby vřetenových jednotek v LAMMB technology, která vede k posílení konkurenceschopnosti firmy.
Více informací

N/AMěření přesnosti nového pětiosého obráběcího centra

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Chvojka Petr
Řešitel : Chvojka Petr
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : SAHOS, a. s.
Anotace : Předmětem činností jsou měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, modelování, simulace procesů, děkjů, systémů, provozů. Výsledkem projektu bude závěrčená zpráva obsahující výsledky jednotlivých typů měření a analýz spolu s doporučením případných úprav konstrukce a navržení nové technologie měření užitných vlastností stroje a vybavení měřicí technikou.
Více informací

N/AVentil pro samodofukovací pneumatiku s elektronickou funkcí

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Swaczyna Zbyněk
Řešitel : Swaczyna Zbyněk
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : Stihold, s. r. o.
Anotace : Vyvíjený ventil je kritickou součástí samodohustitelné pneumatiky kterou společnost Stihold vyvíjí a komercializuje. Druhou kritickou součástí je peristaltická pumpa integrovaná v kole, která je řešena samostatně (nikoli tímto projektem). Ventil je již dobře teoreticky popsán, je jej však třeba posunout do praktického provedení a zajistit aby spolehlivě fungoval za podmínek rotujícího kola, při různých teplotách a odstředivých silách. Je potřeba porozumět aspektům které mohou jeho funkci ovlivnit tak, aby byl akcetovatelný pro provoz na cestě.
Více informací

N/AVývoj hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Vrba Pavel
Řešitel : Vrba Pavel
Výzva : Inovační vouchery v Praze
Příjemce : COMPALTECH, s. r. o.
Anotace : Předmětem nabídky spolupráce je vývoj, výroba a testování hybridních svařovaných konstrukcí s alternativním plnivem na bázi epoxidové matrice s tuhými výztužemi do konstrukce nosných dílů především obráběcích strojů s cílem snížit hmotnost vyráběných dílců, zachovat nebo zvýšit tuhost a především zvýšit tlumení navržené konstrukce. Jedná se o špičkovou high-tech technologii, kterou potvrzují současné trendy v oblasti výrobních strojů. Vývoj hybridní svařované konstrukce se opírá o inovativní myšlenku žadatele, která bude následně doplněna o know-how poskytovatele znalostí v několika klíčových etapách.
Více informací

TH01020905Progresivní nanotechnologie pro potravinářské a medicínské aplikace

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : EPSILON
Příjemce : Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
Anotace : Hlavním cílem předkládaného projektu bude nalezení aplikačních oblastí a vývoj a uvedení na trh nových nanostrukturovaných materiálů a produktů s využitím demonstrátorů vyvinutých v rámci projektu CZ1.05/3.1.00/14.0305 Konkurenceschopné strojírenství pro InovaSEED ČVUT v Praze a projektu č. CZ4.2 PT03/353 Vývojové centrum CBRN spoluřešitele VAKOS XT OPPI Potenciál.
Více informací

Vyhledávání projektů