2013

Řešení od

609306Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“ Inteligentní upínací přípravky pro obrábění dílců s nízkou tuhostí „InteFix“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-ICT - Specific Programme "Cooperation": Information and communication technologies
Příjemce : FUNDACION TEKNIKER
Anotace : In the manufacturing industry, the machining of medium and big size parts with the required and suitable precision is a challenge, especially in high added value products manufactured in small or single-unit batches made of high performance materials like in aeronautic, space or energy sectors, where conventional process engineering and test/error methods are not completely efficient.INTEFIX aims to increase the performance of the machining processes by the use of intelligent fixture systems, allowing the monitoring, control and adaptation of the process to obtain suitable results according to precision, quality and cost requirements.The main outcome of INTEFIX project will be the integration of new and state of the art technologies (sensors, actuators, control algorithms, simulation tools...) applied to the workpiece handling systems to develop intelligent and modular fixtures capable of modify the behaviour and interactions between the process and systems in machining operations; reducing time and costs with improved performance and capabilities.The proposed intelligent-modular fixture is a step forward to the smart manufacturing, providing new features of automation, flexibility, versatility, cost-efficiency and accuracy to the current, state of the art, manufacturing systems and equipment.The intelligent fixture will provide sensors and active drives to obtain a suitable fix of the component modifying the force and position of active locators and clamps, in order to select the suitable static and dynamic behavior of the machine-fixture system for improving the process (setup, deformations, vibrations...). This implies a fast-reliable connection and data transfer between the different ICT systems (CNC, PLC, sensors, actuators, CAD-CAM...) using ad-hoc methodologies and software.Furthermore, the use of modular elements eases disassembling and reuse of the advanced components improving the flexibility and sustainability of the manufacturing process.
Více informací

TA03011212Vývoj dvoustupňové plnící skupiny pro velké spalovací motory

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : ALFA
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Projekt se zaměřuje na využití a zlepšení potenciálu dvoustupňové plnící skupiny na zásadní zvýšení účinnosti vysoce výkonných spalovacích motorů (střední efektivní tlak nad 24 bar) ve všech režimech. Zaměřen je zejména na ?výkonovou? skupinu motorů používaných k decentralizovanému zásobování elektrickou energií a teplem. Projekt řeší zlepšení termodynamických parametrů i plného využití možností dvoustupňové skupiny pro řízení celého motoru během různých pracovních režimů. Hlavními cíly jsou: - Dosaženíúčinnosti dvoustupňové plnící skupin minimálně 74% - Návrh a softwarové ověření způsobu zkrácení odezvy systému na změny zatížení o 15% - Návrh a ověření prototypů pro efektivní regulaci turbodmychadel - Ověření bezpečnosti turbodmychadel při vysokých plnících tlacích - Zařízení pro využití plynných paliv vyráběných z obnovitelných zdrojů - Schopnost predikce emitovaných emisí NOx při změně plnění motoru Výsledkem projektu jsou prototypy, výsledky experimentů, ověřený SW a výsledky simulací pomocí standardních SW prostředků.
Více informací

SGS13/189/OHK2/3T/12Inovace, výzkum a experimentální vývoj zaměřený na konstrukci zařízení a uzlů automatizační, robotizační a výrobní techniky

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Andrlík Vladimír
Řešitel : Andrlík Vladimír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

Vyhledávání projektů