2012

Řešení od

314413Vysoce dynamické frézování tenkostěnných obrobků „DynaMill“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Materials and new Production Technologies, Nanotechnologies
Příjemce : FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Anotace : Lightweight components are gaining in importance in EU key industries with good market growth potential (aerospace, automotive, power generation, medical technology etc.). To achieve weight reductions, complex thin-walled structures are combined with high strength materials. However, the lower stiffness of work pieces leads to severe challenges during the milling process: - Difficulty to achieve high work piece quality, due to vibration and process forces, in industries that have very high safety and quality requirements (aviation, space etc.). Therefore, in many cases manual finishing of the work pieces is required. - Achievement of acceptable work piece quality only through time and resource consuming trial and error identification of process parameters that circumvent critical process states. This often results in slow and inefficient processes. To overcome these problems, DynaMill aims at achieving the complete control over the milling process of thin-walled work pieces. This will be realised through a threefold approach combining the development of process planning, adaptive clamping devices and improved cutting conditions. Subsequently, these three developments will be integrated in the DynaMill Technology as a platform. Throughout the project demonstration of intermediate and integrated solutions will play an important role. The concrete impacts for industry include: - 30% reduction of production time and costs - 80% increase in process stability - 30% reduction of power, compressed air and coolants - 60% reduction of process set-up time and 70% reduction of wasted raw materials during set-up - 20% improvement of tool life - Elimination of finishing operations As a result the competiveness of European industry will be enhanced significantly. For the project, a strong consortium consisting of two research institutes, four manufacturers of key technologies (CAM software, machine tools, clamping devices and tools) and four end users has been gathered.
Více informací

TE01020075Centrum kompetence – Strojírenská výrobní technika

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Centra kompetence
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : 1) Zvýšit technickou excelenci oboru strojírenské výrobní techniky (SVT) v ČR u nejvýznamnějších výrobců a zvýšit konkurenceschopnost a produkci oboru tak, aby ČR do roku 2020 patřila do TOP10 producentů SVT na světě (v současnosti 13. místo). 2) Posílit konkurenceschopnost českého oboru SVT tak, že bude zajištěna jeho schopnost nabízet stroje a technologie s následujícími výrazně zlepšenými užitnými vlastnostmi: [o1] Přesnost – především zvyšování geometrické přesnosti práce strojů, geometrické a rozměrové přesnosti výsledného výrobku a jeho funkčních ploch. [o2] Jakost – především zvyšování jakosti zpracovaných povrchů, cílené pozitivní ovlivňování vlnitosti, drsnosti, vzhledu apod. [o3] Výrobní výkon – především zvyšování krátkodobého i dlouhodobého výrobního výkonu strojů. [o4] Spolehlivost – především zvyšování spolehlivosti stroje a všech jeho funkcí, ale také zajištění spolehlivosti výrobního procesu a dlouhodobého udržení kvality výroby. [o5] Hospodárnost – především minimalizace jednotkových nákladů na strojích, vedlejších časů, nákladů na obsluhu, ale i minimalizace nákladů na samotnou výrobu strojů a jejich provoz. [o6] Negativní dopady na životní prostředí – především minimalizace energetických nároků strojů, ale také minimalizace negativních dopadů výroby na strojích, ale i výroby strojů na životní prostředí. 3) Od roku 2015 se budou výsledky projektu podílet na meziročním růstu tržeb podniků konsorcia a do roku 2019 budou uplatněny výsledky projektu na většině nových nebo významně inovovaných strojů z produkce podniků konsorcia. 4) Posílení vzájemné spolupráce ve VaV mezi podniky, které jsou si v některých oblastech produkce konkurenty. Spojením jejich úsilí ve VaV dochází k synergii, která zvyšuje konkurenceschopnost ČR.
Více informací

LH12065Modelování řezných sil a stability obrábění se zohledněním opotřebení břitu nástroje

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : KONTAKT II
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Projekt má jeden hlavní cíl: zjištění, jak reálná geometrie ostří (makro- a mikrogeometrie) nástroje včetně její modifikace opotřebením ovlivňuje velikost řezných sil a stabilitu obrábění. Řešením projektu budou získány poznatky o změně silových poměrů ahranice stabilního obrábění při obrábění nástrojem s reálnou (nikoliv idealizovanou) geometrií, která se během záběru ostří mění v důsledku jeho opotřebení. Hlavního cíle bude dosaženo do 31.12.2015.
Více informací

FR-TI4/651Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Lysák Pavel
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s automatickou výměnou a s vrtacím vřetenem se zdvihem (výsuvem) 800 mm. Frézovací vřeteník s vrtacím vřetenem umožňuje použití na stroji jak v horizontální, tak také ve vertikální poloze.
Více informací

SGS13/190/OHK2/3T/12Zdokonalování modelů a postupů pro komplexní optimalizace obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

TA02010543Výzkum a vývoj nových typů hybridních kompozitních struktur s tlumením

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Viktor Kulíšek
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : Compo Tech PLUS, spol. s r. o.
Anotace : Podstatou projektu je vyvinout nové typy kompozitových struktur pro převážně nosníkové aplikace nejen v oboru stavby strojů s optimalizovanými vlastnostmi, jako je vysoká dynamická tuhost. Budou vytvořeny nástroje a databáze pro operativní technický návrh kompozitových dílů složitých hybridních struktur včetně systému aktivního tlumení. Projekt umožní nabízet finálním výrobcům strojů a zařízení kompozitové díly, které významně zvýší inovativnost a konkurenceschopnost jejich výrobků.
Více informací

FR-TI4/522Výzkum a vývoj nové generace otočného stolu RT6300-C

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : VTL Blansko, a. s.
Anotace : Předmětem řešení projektu je výzkum a vývoj, realizace, proměření a testování funkčního vzorku otočného stolu RT6300-C. Tento nový stůl bude navrhován nejmodernějšími technickými postupy s uplatněním optimalizací založených na mechatronických modelech.Uplatněny budou nejpokročilejší techniky aktivního řízení uložení upínací desky stolu, získané na základě výzkumu provedeného v tomto projektu. Stůl bude technickými parametry přesností a výkonností přesahovat maximální parametry současné světové úrovněa stane se tak nadstandardním produktem ve vtahu ke konkurenci. V oblasti vývoje a praktických zkušeností je zajištěna spolupráce na řešení projektu s APOS-TRADE s.r.o. a v oblasti nových poznatků výzkumu a vývoje spolupráce s ČVUT v Praze, FS, VCSVTT.
Více informací

UEPRKKK201207Vývoj prototypu výrobní linky pro barvení minerálů

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Inovační vouchery Karlovarského kraje
Příjemce : Mineral Dekor, s. r. o.
Anotace : Cílem projektu je inovace výrobního procesu pro barvení minerálů, která povede k posílení konkurenceschopnosti žadatele. Poskytovatel znalostí zajistí pro žadatele vývoj prototypu poloautomatické výrobní linky pro barvení minerálů se zvýšenou kapacitou,jedná se o přenos nových poznatků, které nejsou běžně dostupné. Výstupem z řešení projektu bude kompletní výrobní dokumentace včertně elektroprojektu včetně analýzy rizik a návodu k použití.
Více informací

FR-TI4/481Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Hlavním cílem projektu je realizace prototypu karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu. To umožní rozšíření technologických možností karuselovacích stolů vyráběných firmou ČKD BLANSKO-OS a.s. jako součást strojů typu SKD i SKJ. Tyto stoly jsou určeny pro obrobky průměrů od 3,5 do 8 metrů (při použití rozšiřujících ramen do 16 m) a hmotností v rozsahu hmotností od 50 do 450 tun. Rozšíření technologických možností bude dosaženo zejména díky nové modulární koncepci hlavního pohonu anové vestavěné diagnostice uložení stolu. Navržená zlepšení budou testována na prototypu stolu velikosti 40/47 (průměr upínací desky 4 000 mm) s použitím moderních diagnostických metod. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi kvalitní karuselovací stůl, aplikovatelný jako součást několika strojů, který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ČKD BLANSKO-OS a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci.
Více informací

FR-TI4/592Těžký horizontální stroj HCW4000-CX

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Mareš Martin
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ŠMT, a. s.
Anotace : Předmětem tříletého společného projektu ŠKODA MACHINE TOOL a.s. a VCSVTT, ČVUT v Praze je vývoj nového těžkého horizontálního frézovacího a vyvrtávacího stroje HCW4000-CX. Stroj bude velikostně odpovídat standardnímu typu HCW3, bude se však vyznačovat několika modifikacemi. Těmi budou zejména nižší hmotnost dílů nosné struktury a výrazně zlepšené parametry jeho klíčových konstrukčních uzlů, zejména pinoly s výsuvným vrtacím vřetenem. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi úspěšný stroj,který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ŠKODA MACHINE TOOL a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci těžkých horizontálních frézovacích a vyvrtávacích strojů.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů