2011

Řešení od

263385Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termpolastických kompozitů „FibreChain“ Integrovaný procesní řetězec pro automatizovanou a flexibilní výrobu vláknových termoplastických kompozitů „FibreChain“

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : FP7-NMP - Specific Programme "Cooperation": Nanosciences, Materials and new Production Technologies, Nanotechnologies
Příjemce : FRAUNHOFER GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.
Anotace : Lightweight components and their energy-efficient production will form one of the most important key factors for the European industry to fulfil the ever increasing global demands. Nowadays, for 3D-shaped, multi-layered products based on flexible materials only specialized and semi-automated manufacturing equipment is available. The project “Integrated Process Chain for Automated and Flexible Production of Fibre-Reinforced Plastic Products (FibreChain)” aims at the development of worldwide first automated turnkey manufacturing systems for fibre-reinforced thermoplastic composites (FRTC) addressing public and private transportation, mechanical, chemical and civil engineering as well as consumer goods. FibreChain will generate 20.8 billion € in 5 years and promote a world leading European fibre-reinforced plastics (FRP) industry. FibreChain will more than double the productivity by cost-effective, energy-efficient and flexible manufacturing of FRTCs products due to: -Customised and yet highly automated production -Multi-functional (laser) equipment -Near-Net-Shape production (scrap rates down to 3%) -Integrated measurement systems -Knowledge and simulation models along all processes A multidisciplinary consortium from 7 European countries with outstanding competencies in material, machine tools, manufacturing, laser technology, metrology, simulation and control will accomplish an integrated process chain and make available: -Process-adapted prepreg materials with carbon, aramid, glass, basalt and natural fibres -UD-prepregs to overcome drawbacks of fabrics and impregnation processes -Energy-efficient out-of-autoclave production -Laser systems and processes for integration of tape laying, cutting and joining -In-situ integration of holes and inserts during thermoforming -Integrated material/process data base, simulation and quality assurance system Thus, OEMs and SMEs synchronise their production of FRTCs with the technological inputs from lean manufacturing systems.
Více informací

FR-TI3/402Stroj MCU320V-5X

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Horejš Otakar
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Hlavním cílem projektu je vyvinout moderní pětiosé obráběcí centrum MCU 1000V-5X s teplotně optimalizovanou konstrukcí, určené především pro frézovací, vrtací a závitovací operace při výrobě tvarově složitých součástí, ale také pro karuselování na pracovním stole. Stroj bude představovat moderní plně multifunkční frézovací centrum s možností soustružení. Výsledný stroj rozšíří produkci firmy KOVOSVIT MAS, a.s. o pětiosé centrum pro obrobky o hmotnosti do 2 t a doplní existující menší centrum MCU 630V 5X. Rozšířené portfolio nabízených pětiokých center zvýší konkurenceschopnost společnosti KOVOSVIT MAS a.s.
Více informací

FR-TI3/404Multifunkční stavebnicová obráběcí centra MULTICUT 630 a SP 630

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hovorka Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Ve spolupráci KOVOSVIT MAS a.s. a ČVUT v Praze, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové stavebnicové multifunkční obráběcí centrum MULTICUT 630.Tento stroj představuje novou generaci řady těchto strojů v nabídce firmy. Na novém stroji budou aplikovány základní poznatky a zkušenosti z provozu předchozí základní generace strojů MULTICUT 500 a zároveň stroj bude nabízet v rámci požadavků trhu širokou paletu technologických variant stroje v návaznosti na spektrum točných délek 1500,3000,4500a 6000mm pro zajištení vyšší konkurenceschopnosti. Prototyp stroje MULTICUT 630 bude realizován,oživen a testován na půdě KOVOSVIT MAS, a.s. Konečným cílem bude zařazení strojů MULTICUT 630 a SP 630 od roku 2013 do standartní nabídky firmy KOVOSVIT MASa.s. jako posílení postavení na trhu pokročilých multifunkčních obráběcích strojů vyšší třídy.
Více informací

SGS11/117/OHK2/2T/12Zvyšování jakosti obrobku potlačením teplotních deformací a kmitání mezi nástrojem a obrobkem

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Burian David
Řešitel : Burian David
Výzva : N/A
Příjemce : ČVUT v Praze FS
Více informací

FR-TI3/401Vývoj nové generace CNC strojů pro zpracování kamene

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Červenka Jaroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Ve spolupráci KASPE a.s. a ČVUT, FS (VCSVTT) bude nejmodernějšími postupy navrženo nové CNC obráběcí centrum na obrábění kamene. Tento stroj představuje novou generaci 5-osého CNC obráběcího centra na obrábění výrobků ze žuly, mramoru a dalších přírodních materiálů. Projekt zahrnuje vývoj řídicího softwaru a technologicko-výrobních postupů při obrábění přírodních materiálů. Konečným cílem bude zařazení stroje od roku 2013 do standardní nabídky firmy KASPE a.s. pro posílení postavení na trhu výrobce strojů pro obrábění kamene.
Více informací

FR-TI3/607Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární ose

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární přesuvné ose umožňuje frézování tvarově složitých obrobků a s využitím parametrů rotační osy i soustružení rozměrných obrobků až do hmotnosti 60 000 kg. Přesuvná lineární osa umožní v praxi zvětšení zdvihu v příslušné ose vlastního stroje, u kterého bude otočný stůl použit.
Více informací

FR-TI3/780Podpora vývoje způsobilých strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : VUT v Brně FSI
Anotace : Řešený projekt je zaměřen na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výrobců obráběcích strojů (OS), snížení nákladů na vývoj a inovace. Řešitelem projektu je VUT v Brně, které ve spolupráci s ČVUT v Praze, SST a řadou významných výrobců OS, má za cíl zajištění tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a zajištění jejich rychlého a efektivního využívání pro další vývojovou činnost.Přínosem pro komerční sféru je praktická aplikace metodiky vývoje zahrnující pokročilé metodiky a technologie řízení a zabezpečování kvality (např. virtuální realita, metodiky MQD, QFD, FMEA apod.) vedoucí k vývoji vybraných prototypů způsobilých strojů participujících firem.Získané znalosti a zkušenosti budou zahrnuty do otevřeného informačního systému, který umožní jejich využití při vývoji, konstrukci, provozu, údržbě a likvidaci nových, pozměněných nebo zdokonalených strojních zařízení. Výsledky projektu dále poslouží nejen pro edukační proces na VUT v Brně a ČVUT v Praze, ale také odborné veřejnosti formou publikací.
Více informací

TA01011751Nová generace řídicího systému pro výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Hornych Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : M E F I, s. r. o.
Anotace : Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci jeho řešení novou generaci řídicích systémů pro výrobní stroje splňující vysoké nároky na uživatelskou adaptabilitu ve smyslu možnosti tvorby vlastní hierarchie regulace a s možností připojení vlastního hardwarového zařízení jako jsou pohony, I/O moduly atd. Dalším cílem projektu je inovované uživatelské prostředí řídicího systému MEFI včetně uživatelské a servisní diagnostiky a zvýšení funkcionality řídicího systému integrovaným CAM systémem. Po dokončení projektu bude společnost M E F I, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze, FS, Ú12242, VCSVTT schopna nabídnout jedinečný řídicí systém se schopností snadného přizpůsobení se danému stroji a uživateli. Jedním z cílů je také vytvořit takové prostředky v řídicím systému ve formě standardních funkcí, které jsou v současné době silně požadovány českým průmyslem avšak nedosažitelné s nynějšími řídicími systémy.
Více informací

FR-TI3/695Flexibilní obráběcí centrum

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOSHULIN, a. s.
Anotace : Předmětem projektu o názvu Flexibilní obráběcí centrum je vývoj a stavba prototypu obráběcího centra, které umožní navolit optimální technologické řešení dle požadavku zákazníka. V projektu jsou zapojeni výzkumní pracovníci firmy TOSHULIN, a.s. v kooperaci s vědecko-pedagogickými pracovníky Výzkumného centra pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při ČVUT v Praze, Fakultě strojní. Cílem projektu je stavba prototypu rekonfigurovatelného obráběcího centra mající výše uvedené vlastnosti.
Více informací

FR-TI3/655Ecodesign ve stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Holkup Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : V poslední době se čím dále častěji objevují požadavky zákazníků a uživatelů strojů na ekologii a řešení problému energetické náročnosti strojů. Strojní společnosti cítí spoluzodpovědnost za prostředí ve kterém existují a které svými výrobky ovlivňují. Energetická efektivita a snižování ekologické náročnosti se ukazuje jako perspektivní. Tento projekt zahajuje naplňování této dlouhodobé strategie. Existence obráběcích strojů s nižší energetickou náročností by umožňovala výrazně vyšší konkurenceschopnostjmenovaných výrobních firem. Současně s řešením tématu, které bude mít pozitivní vliv na životní prostředí, bude také řešení projektu posilovat konkurenceschopnost zapojených výrobních společností, a nepřímo také uživatelů strojů vyrobených těmito společnostmi.
Více informací

Vyhledávání projektů