2009

Řešení od

FR-TI1/613Turbodmychadla pro vysoká stlačení

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Rybín Jaroslav
Řešitel : Rybín Jaroslav
Výzva : TIP
Příjemce : PBS Turbo, s. r. o.
Anotace : Cílem předloženého projektu je vývoj a ověření turbodmychadel pro spalovací motory s vysokým měrným výkonem a plnícím tlakem vyšším než 5,5 bar abs. Řešeno je jednostupňové plnění i dvoustupňová plnící skupina. Po malých modifikacích bude možné vyvinutáturbodmychadla použít i v energetice a průmyslu jako levné zdroje tepla spojené s výrobou elektřiny nebo jako součást výrobní technologie, kde je potřeba velké množství stlačeného vzduchu. Projekt se výrazně zaměřuje na ověřovací zkoušky.
Více informací

FR-TI1/465Vývoj těžkého portálového obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem, vřeteníkem s vestavěným vřetenem a s možností automatické výměny vřetenových hlav. Koncepce obráběcího centra umožňuje optimalizovat jak hrubovací, tak také dokončovací operace a to s využitím vestavěného vřetena nebo vřetenových hlav s mechanickým náhonem vřetena nebo elektrovřetenem.
Více informací

FR-TI1/230Tepelně stabilní konstrukce strojů a aplikace na MCV1000

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Hornych Jan
Řešitel : Bach Pavel
Výzva : TIP
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Cílem projektu je využít potenciál problematiky tepelného chování strojů k výraznému zvýšení pracovní přesnosti stroje MCV 1000. Kvůli nutnosti eliminovat úhlové teplotní deformace (samozřejmě společně s délkovými), bude použito přístupu lokálního a adaptivně řízeného chlazení interních zdrojů tepla. Lokální chlazení bude realizováno zástavbou nově zkonstruovaných chladicích okruhů do stávající konstrukce stroje MCV 1000. Počet a rozmístění výměníků lokálního chlazení bude určeno na základě předcházející série měření a analýzy stávajícího provedení stroje MCV 1000. Konkrétní provedení výměníků určí příslušné numerické výpočty. Pro adaptivní řízení potřebného chladicího výkonu bude vytvořen časově reálný model termomechanických jevů v konstrukci strojepostavený na základě frekvenčních přenosových funkcí. Projekt bude uzavřen závěrečnou sérií měření na prototypu a zhodnocením dosažených výsledků.
Více informací

Vyhledávání projektů