2008

Řešení od

FI-IM5/061Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži, s vřeteníkem pro výměnné vřetenové hlavy o výkonu na vřetenu 60 kW, které je určeno pro obrábění velmi rozměrných obrobků s velkou produktivitou jak při hrubování, tak při dokončování. Vřetenová hlava s vřetenem souvisle naklápěným ve dvou osách umožní obrábět i tvarové plochy v režimu 5D.
Více informací

FI-IM5/121Mechatronický koncept vodorovných strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Náplní projektu je návrh, výroba a zkoušky dvou prototypů vodorovných frézovacích strojů s uplatněním pokročilých mechatronických technologií řízení a korekcí s případným uplatněním nekonvenčních materiálů. Na těchto prototypech bude dosaženo řádově vyšší geometrické přesnosti obráběného dílce a výrazného zlepšení přesnosti dráhového řízení. Projekt si klade za cíl zahájit vývoj nové generace obráběcích strojů, kde je zlepšení vlastností stroje a výsledných vlastností obrobku dosaženo kvalitativním skokem v koncepci stroje jako plně řiditelného mechatronického systému.
Více informací

FI-IM5/081Seismicky vyvážený obráběcí stroj

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Ondráček Miroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Pokračovat ve výzkumu a vývoji plovoucího principu a konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje, navázat na úspěšný projekt 1H-PK/60 ve kterém bylo řešení problematiky zahájeno. Vyvinout, realizovat a podrobit testování prototyp horizontálního frézovacího stroje velikosti 80 s uplatněním konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje a s uplatněním nekonvenčních a nových technologií řízení a konstrukčních řešení. Vyvinout a realizovat prototyp stroje velikosti 80 konvenční koncepce jako etalon proporovnání dosažitelných vlastností na obrobku při všech standardních způsobech obrábění.
Více informací

Vyhledávání projektů