2005

Řešení od

17857Simultaneous five-axis hard milling for highest precision

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Zelený Jaromír
Výzva : FP6-SME - Horizontal research activities involving SMEs: Specific activities covering wider field of research under the Focusing and Integrating Community Research programme 2002-2006.
Příjemce : HEMTECH MACHINE TOOLS BV
Anotace : European tool and die making SMEs are facing a steady loss of competitiveness in their markets, since existing manufacturing technologies cannot fulfil the increasing demands on part quality. These companies are eagerly seeking for new technologies to enhance the economic production of high-quality tools and dies. The main objective of this project is to develop a five-axis hard milling process for highest precision. This new technology will enable end-users to produce high-quality products in less than 62% of current times. This will provide them with a substantial lead over their overseas competitors. The project will encompass the optimisation of a milling machine by applying light-weight parts and the enhancement of milling technology for high-hard materials by process monitoring, as well as of cutting tools and tool coatings for high-performance hard milling operations. Moreover, a part measurement system capable of quality control within the machine tool will be developed. Main work packages are: -development of a light-weight carbon-fibre spindle box and integration into the milling machine -development of a novel in machine measurement device -optimisation of a clamping device -development of a process monitoring system for small milling tools -enhancement of cutting tool accuracy and coating technology -adaptation of CAD/CAM process chain and specialised tool path strategies -machining technology optimisation Besides contributing to an improvement of the bonds between Member States and new members, the project will encompass scientific, technical and wider societal objectives:- better scientific and technological knowledge about milling of high-quality surfaces on hardened materials- lifetime enhancement of tools and dies, contributing to further knowledge and productivity of the EU-industry- drastic reduction of hazardous substances in the production of tools and dies significantly improving EU environmental and health conditions.
Více informací

13989Radikální snížení hmoty a spotřeby energie u nízkoenergetických obráběcích strojů

Poskytovatel : Evropská unie
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Zelený Jaromír
Výzva : FP6-NMP - Nanotechnologies and nanosciences
Příjemce : FUNDACION FATRONIK
Anotace : The ECOFIT proposal addresses as general objective a drastic reduction of the mass of machine tools for production systems (around 70% for structural components and motion units) and, consequently, a reduction of the energy consumption (around 30% less) fo r the use of these new type of machines. ECOFIT represents a radically new approach to industrial machinery conception, aiming at the development of a radically new technology for cleaner and more efficient production, by means of a paradigm shift: changin g from current stiff and massive machinery, with high energy consumption, to lightweight elastic machines with controlled flexibility and thus much lower enrgy needs. This new approach of "lightweight elastic machines with controlled flexibility" represent s an important novelty regarding the way production systems are conceived. It is estimated that currently, approximately an 80% of the total mass of a machine tool is used to stiffen the machine for accuracy purposes, whereas only the remaining 20% is used to fulfil the kinematic requirements of the machine. With the aim of approaching this separation between mechanical stiffness and accuracy in machine tools, this project will combine mass reduction strategies in combination with new control strategies ba sed on damping considerations and new optical servoing solutions. The cornerstone of this new machine conception philosophy is that accuracy will be achieved by mechatronic stiffness against disturbances and external perturbations instead of using mechanic al stiffness to achieve that robustness. This project will reach the frontiers of current knowledge by the synergetic combination of new eco-design methodologies, innovative robust controllers for the flexible mechanism systems, optical servoing and smart materials featuring distributed actuators and sensors to the flexible components. This new approach will be exploited by the proposing industrial companies, builders of machine-tools, of piezo-actuators
Více informací

FI-IM2/009Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V – 5X

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : KOVOSVIT MAS Machine Tools
Anotace : Pětiosé obráběcí centrum MCU 630V - 5X
Více informací

FI-IM2/034Vývoj univerzálního ložového obráběcího centra

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj ložového universálního obráběcího centra s jednovřetenovou hlavou souvisle řízenou ve dvou rotačních osách, s možností jednoduché výměny elektrovřetena za vřeteno s mechanickým náhonem, umožňující využít klasické technologie při hrubování a HSC obrábění při dokončování tvarově složitých povrchů na jednom stroji při jednom upnutí výrobku.
Více informací

FI-IM2/060Zrychlení výrobního procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Zrychlení procesu obrábění včerně zkrácení času pro přípravu řezného procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s. Projekt je zaměřen zejména na oblast automatické výměny nástrojů a mezioprační manipulace s obrobkem.
Více informací

1M0507Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie

Poskytovatel : Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Manažer : Houša Jaromír
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Výzkumná centra
Příjemce : ČVUT v Praze FS RCMT
Anotace : Hlavní cíle projektu: 1) Provádět výzkum nových perspektivních principů strojů, uzlů a technologií pro strojírenskou výrobu, vytvářet nové původní poznatky, iniciovat inovace a tak zabezpečit profesionální podporu inovačních kroků pro české výrobce strojodborné informace technickým pracovníkům podniků formou konferencí, seminářů, kurzů a přednášek a také publikacemi. Předmětem projektu bude řešení následujících výzkumných okruhů a obsažených témat: Tématický okruh č.1: Výzkum vysoce výkonných, přesný(obsahuje výzkumná témata: Stroje nových koncepcí, Komponenty strojů, Pohony a řídící technika, Virtuální prototypování strojů, Programování a příprava výroby pro CNC stroje) Tématický okruh č.2 : Výzkum vlastností obráběcích strojů, jejich měření, mondiagnostikovatelnost CNC obráběcích strojů, Analýza rizik a bezpečnost strojů.) Tématický okruh č.3 : Výzkum perspektivních, výkonných a ekologických výrobních procesů (zejména obráběcích) (obsahuje výzkumná témata: Tvrdé obrábění, Ekologické obrábění
Více informací

Vyhledávání projektů