Vyšší produktivita a nižší náklady při obrábění

Vyšší produktivita, nižší náklady

Zvyšování produktivity strojních zařízení je klíčem ke snižování nákladů celých výrobních technologií. Na nových i provozovaných technologiích obrábění vždy existuje potenciál ke zkrácení času výroby. Toho lze dosáhnout některým z těchto postupů:

nastaveni systemu obrazek

Optimální nastavení řídicích systémů a pohonů stroje

Vhodné nastavení parametrů řízení servopohonů a parametrů interpolátoru řídicího systému podle konkrétní výrobní technologie a dynamických možností stroje umožňuje zvýšit produktivitu obrábění v úzké vazbě na požadovanou přesnost a jakost povrchu dílce.

Optimální NC kód a strategie obrábění

O konečné produktivitě technologie obrábění často rozhoduje již způsob přípravy NC kódu a použité strategie úběru materiálu. Úprava na úrovni generovaných drah v CAM nebo hotových NC programů umožňuje zkrátit čas obrábění při zajištění požadované přesnosti a jakosti dílce a vhodném zatížení stroje.

Navrhujeme a realizujeme specifické postprocesory pro různé typy výrobních strojů. Pro zajištění kontroly NC kódu připravíme virtuální model stroje umožňující plnou simulaci výrobního procesu.

strategie obrabeni obrazek
efektivni obrabeni obrazek

Optimalizace řezných podmínek pro efektivní obrábění s minimalizovanými náklady

Vhodnou volbou řezných podmínek lze vyvážit produktivitu obrábění a intenzitu opotřebení nástroje a tím snížit celkové výrobní náklady. Máme rozsáhlé zkušenosti v obrábění širokého spektra materiálů včetně nerezových ocelí, slitin Ti a Ni a kompozitů.