VUT v Brně FSI

Příjemce

FR-TI3/780Podpora vývoje způsobilých strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Vyroubal Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : VUT v Brně FSI
Anotace : Řešený projekt je zaměřen na zvýšení kvality a konkurenceschopnosti výrobců obráběcích strojů (OS), snížení nákladů na vývoj a inovace. Řešitelem projektu je VUT v Brně, které ve spolupráci s ČVUT v Praze, SST a řadou významných výrobců OS, má za cíl zajištění tvorby poznatků pro průmyslovou výrobu a zajištění jejich rychlého a efektivního využívání pro další vývojovou činnost.Přínosem pro komerční sféru je praktická aplikace metodiky vývoje zahrnující pokročilé metodiky a technologie řízení a zabezpečování kvality (např. virtuální realita, metodiky MQD, QFD, FMEA apod.) vedoucí k vývoji vybraných prototypů způsobilých strojů participujících firem.Získané znalosti a zkušenosti budou zahrnuty do otevřeného informačního systému, který umožní jejich využití při vývoji, konstrukci, provozu, údržbě a likvidaci nových, pozměněných nebo zdokonalených strojních zařízení. Výsledky projektu dále poslouží nejen pro edukační proces na VUT v Brně a ČVUT v Praze, ale také odborné veřejnosti formou publikací.
Více informací

Vyhledávání projektů