TOS VARNSDORF, a. s.

Příjemce

FR-TI4/243Inprocesní měření

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Smyslem projektu je navrhnout, implementovat a ověřit synergickou integraci obráběcího stroje a funkcionality souřadnicového měřicího stroje při současném využití přídavných mechatronických technologií pro zvýšení přesnosti na stroji z produkce TOS VARNSDORF a.s. tak, aby měl obráběcí stroj funkčnost jak klasického obráběcího stroje, tak i souřadnicového měřicího stroje včetně jejich vzájemného provázání. Realizovat tak pilotní projekt v oblasti vývoje obráběcích strojů, kde je významně zvýšena užitnáhodnota stroje a přesnost obrobku integrací inprocesního měření.
Více informací

FI-IM5/121Mechatronický koncept vodorovných strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Švéda Jiří
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Náplní projektu je návrh, výroba a zkoušky dvou prototypů vodorovných frézovacích strojů s uplatněním pokročilých mechatronických technologií řízení a korekcí s případným uplatněním nekonvenčních materiálů. Na těchto prototypech bude dosaženo řádově vyšší geometrické přesnosti obráběného dílce a výrazného zlepšení přesnosti dráhového řízení. Projekt si klade za cíl zahájit vývoj nové generace obráběcích strojů, kde je zlepšení vlastností stroje a výsledných vlastností obrobku dosaženo kvalitativním skokem v koncepci stroje jako plně řiditelného mechatronického systému.
Více informací

FI-IM2/060Zrychlení výrobního procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s.

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS VARNSDORF, a. s.
Anotace : Zrychlení procesu obrábění včerně zkrácení času pro přípravu řezného procesu u horizontálních obráběcích center vyráběných v TOS VARNSDORF a.s. Projekt je zaměřen zejména na oblast automatické výměny nástrojů a mezioprační manipulace s obrobkem.
Více informací

Vyhledávání projektů