TOS KUŘIM - OS, a. s.

Příjemce

TA04011624Multifunkční smykadla s velkým výsuvem a koncepcí box-in-box

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Cílem projektu je vývoj nové řady multifunkčních smykadel pro frézovací, soustružnické a vyvrtávací operace s velkým výsuvem 3 – 5 m a přípravou pro vestavěnou výsuvnou pinolu s dalším výsuvem 1 m. Smykadlo bude navrženo pro svislé a vodorovné umístění na strojích v koncepci box-in-box a bude vybaveno souvisle řízenou osou „C“. Vývoj smykadla bude proveden s ohledem na optimalizaci strukturálních vlastností, zvýšení tlumení pasivními a aktivními prostředky a minimalizaci statických úhlových chyb svěšením smykadla a minimalizaci teplotních chyb. Smykadlo s velkým výsuvem umožní významně rozšířit technologické aplikace velkých strojů TOS KUŘIM – OS, a.s. a přispěje k dosažení vyšší efektivity výroby nadrozměrných složitých obrobků.
Více informací

FR-TI4/651Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s vrtacím vřetenem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Lysák Pavel
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Frézovací vřeteník pro výměnné vřetenové hlavy s automatickou výměnou a s vrtacím vřetenem se zdvihem (výsuvem) 800 mm. Frézovací vřeteník s vrtacím vřetenem umožňuje použití na stroji jak v horizontální, tak také ve vertikální poloze.
Více informací

FR-TI4/481Těžký karuselovací stůl 40/47 s modulární koncepcí

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Stach Eduard
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Hlavním cílem projektu je realizace prototypu karuselovacího stolu 40/47 s novou koncepcí modulárního pohonu. To umožní rozšíření technologických možností karuselovacích stolů vyráběných firmou ČKD BLANSKO-OS a.s. jako součást strojů typu SKD i SKJ. Tyto stoly jsou určeny pro obrobky průměrů od 3,5 do 8 metrů (při použití rozšiřujících ramen do 16 m) a hmotností v rozsahu hmotností od 50 do 450 tun. Rozšíření technologických možností bude dosaženo zejména díky nové modulární koncepci hlavního pohonu anové vestavěné diagnostice uložení stolu. Navržená zlepšení budou testována na prototypu stolu velikosti 40/47 (průměr upínací desky 4 000 mm) s použitím moderních diagnostických metod. Řešení tohoto projektu umožní vytvořit komerčně velmi kvalitní karuselovací stůl, aplikovatelný jako součást několika strojů, který významně přispěje ke zvýšení obratu společnosti ČKD BLANSKO-OS a.s., posílení pozice na domácím i zahraničním trhu a udržení konkurenceschopnosti mezi high-tech výrobci.
Více informací

TA02010886Integrace, stavebnicovost a rekonfigurovatelnost strojů konsorcia TOS NOVA

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Projekt je zaměřen na systematické řešení rekonfigurovatelné stavby stroje. Řešením bude stavebnice s vysokým stupněm opakovatelnosti dílců, skupin, nebo technologií výroby, která umožní sestavit velmi širokou škálu provedení strojů (zajistí vysoký stupeň customizace), ale současně sníží nároky na materiál, množství druhů vyráběných dílců a množství technologických přípravků a postupů pro zajištění výroby. Stavebnicovost bude prezentována na prototypech strojů tří partnerských firem.
Více informací

FR-TI3/607Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární ose

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Těžký přesuvný CNC otočný stůl s karuselovací funkcí, hydrostatickým vedením v rotační ose a valivým vedením v lineární přesuvné ose umožňuje frézování tvarově složitých obrobků a s využitím parametrů rotační osy i soustružení rozměrných obrobků až do hmotnosti 60 000 kg. Přesuvná lineární osa umožní v praxi zvětšení zdvihu v příslušné ose vlastního stroje, u kterého bude otočný stůl použit.
Více informací

FR-TI2/386Obráběcí centrum s posuvným portálem a přesuvným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Portálové obráběcí centrum s posuvným portálem, přesuvným příčníkem a vřeteníkem pro automatickou výměnu vřetenových hlav. Obráběcí centrum umožňuje provádět jak hrubovací, tak také dokončovací oparace na tvarově složitých obrobcích klasickou technologií i rychlostním obráběním. Vhodným výběrem vřetenové hlavy (s mechanickým náhonem vřetena nebo s elektrovřetenem) je možno optimalizovat technolocické operace.
Více informací

FR-TI1/465Vývoj těžkého portálového obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : TIP
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj obráběcího centra s posuvným portálem po samostatných ložích a přesuvným příčníkem, vřeteníkem s vestavěným vřetenem a s možností automatické výměny vřetenových hlav. Koncepce obráběcího centra umožňuje optimalizovat jak hrubovací, tak také dokončovací operace a to s využitím vestavěného vřetena nebo vřetenových hlav s mechanickým náhonem vřetena nebo elektrovřetenem.
Více informací

FI-IM5/061Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj těžkého obráběcího centra s posuvným stojanem po samostatném loži, s vřeteníkem pro výměnné vřetenové hlavy o výkonu na vřetenu 60 kW, které je určeno pro obrábění velmi rozměrných obrobků s velkou produktivitou jak při hrubování, tak při dokončování. Vřetenová hlava s vřetenem souvisle naklápěným ve dvou osách umožní obrábět i tvarové plochy v režimu 5D.
Více informací

2A-2TP1/131Vývoj technologického pracoviště pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Kolář Petr
Řešitel : Kolář Petr
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj technologického pracoviště s multifunkčním strojem pro obrábění oběžných kol a dílců rotačních strojů, který zajistí vysoce produktivní obrobení tvarových ploch frézováním a rotačních ploch soustružením při jednom upnutí.
Více informací

FI-IM3/031Vývoj portálového obráběcího centra s přestavitelným příčníkem

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : IMPULS
Příjemce : TOS KUŘIM - OS, a. s.
Anotace : Vývoj portálového obráběcího centra s posuvným stolkem a s přestavitelným příčníkem, vybaveného jedním až čtyřmi vřeteníky s výměnnýmiu vřetenovými hlavami s vysokým výkonem na vřetenu, které je charakterizované zejména velkou možností volby optimální konfigurace stroje pro dané obrábění.
Více informací
1 2

Vyhledávání projektů