TAJMAC-ZPS, a. s.

Příjemce

TA02010863Kompenzace dynamických účinků obráběcích strojů

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Novotný Lukáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Projekt se zabývá aplikovaným výzkumem a experimentálním vývojem v oblasti kompenzace nepříznivých dynamických účinků obráběcích strojů. Hlavním cílem je návrh technologie ukládání obráběcích strojů a návrh metod a autonomních zařízení sloužících pro tlumení vibrací. Součástí řešení projektu je také vývoj matematických modelů popisujících uvedené technologie a zařízení a jejich propojení s komplexními modely obráběcích strojů.
Více informací

FI-IM5/081Seismicky vyvážený obráběcí stroj

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Ondráček Miroslav
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : IMPULS
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Pokračovat ve výzkumu a vývoji plovoucího principu a konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje, navázat na úspěšný projekt 1H-PK/60 ve kterém bylo řešení problematiky zahájeno. Vyvinout, realizovat a podrobit testování prototyp horizontálního frézovacího stroje velikosti 80 s uplatněním konceptu seismicky vyváženého obráběcího stroje a s uplatněním nekonvenčních a nových technologií řízení a konstrukčních řešení. Vyvinout a realizovat prototyp stroje velikosti 80 konvenční koncepce jako etalon proporovnání dosažitelných vlastností na obrobku při všech standardních způsobech obrábění.
Více informací

2A-2TP1/038Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Smolík Jan
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : Trvalá prosperita
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Nové metody a postupy při využití mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů. Integrací jednotlivých numerických metod definovat model stroje umožňující simulace technologických procesů, vlivu aplikace nových materiálů, kolizních stavůa dávajícím představu o fyzikálních vlastnostech a chování stroje při aplikaci nových konstrukcí v provozních podmínkách.
Více informací

1H-PK/60Horizontální stroj s vysokou dynamikou

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Ondráček Miroslav
Řešitel : Houša Jaromír
Výzva : Pokrok
Příjemce : TAJMAC-ZPS, a. s.
Anotace : Konstrukce, výroba, montáž a odzkoušení dvou čtyř-osých obráběcích center. První variantou je stroj s horizontální plovoucí osou, druhou pak stroj klasického provedení.
Více informací

Vyhledávání projektů