SAHOS, a. s.

Příjemce

N/AMěření přesnosti nového pětiosého obráběcího centra

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Chvojka Petr
Řešitel : Chvojka Petr
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : SAHOS, a. s.
Anotace : Předmětem činností jsou měření, diagnostika, testování, zkoušky, rozbory, analýzy, ověřování, výpočty, modelování, simulace procesů, děkjů, systémů, provozů. Výsledkem projektu bude závěrčená zpráva obsahující výsledky jednotlivých typů měření a analýz spolu s doporučením případných úprav konstrukce a navržení nové technologie měření užitných vlastností stroje a vybavení měřicí technikou.
Více informací

Vyhledávání projektů