Roka Ráža, spol. s r. o.

Příjemce

N/AInovace pricniku řezacího stroje, konstrukce, vypočty

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sova Jiří
Řešitel : Sova Jiří
Výzva : Inovační vouchery Ústeckého kraje
Příjemce : Roka Ráža, spol. s r. o.
Anotace : Předmětem spolupráce mezi ČVUT Fakultou strojní - Ú12135 a firmou Roka Ráža spol. s.r.o. je inovace příčníku řezacího stroje. Cílem projektu bude nová konstrukce příčníku se zvýšenou tuhostí v namáhaných směrech pohybových os X,Y. Zvýšením těchto užitných vlastností příčníku stroje povede ke zvýšení přesnosti řezu, zkvalitnění řezného procesu, zvýšení posuvových rychlostí příčníku. To má za následek zkrácení technologických časů výroby.
Více informací

Vyhledávání projektů