Montekord Machines

Příjemce

N/ANávrh designu strojů Montekord Machines s.r.o.

Poskytovatel : Státní správa a samospráva
Manažer : Sulitka Matěj
Řešitel : Sulitka Matěj
Výzva : Jihočeské podnikatelské vouchery
Příjemce : Montekord Machines, s. r. o.
Anotace : Budou vytvořeny návrhy řešení designu vybraných představitelů strojů zadavatele. Cílem návrhů bude vytvořit nový design, který se stane charakteristickým znakem firmy, bude vizuálně atraktivní a odliší stroje zadavatele od konkurenčních výrobců. Předmětem návrhů bude řešení čelní, pohledové partie zařízení. Součástí zadání bude specifikace požadavku na uplatnění loga firmy a typového označení na čelní straně zařízení. Návrhy budou zahrnovat více koncepčních studií, které budou vycházet z konstrukčního principu stavby nosné struktury krytování z Alu profilů. Předpokládáno je využití komerčně dostupných řešení ovládacích panelů. Návrhy budou zohledňovat funkční, ergonomické a bezpečnostní požadavky podle specifikace zadavatele. Předpokladem je poskytnutí 3D modelů ze strany zadavatele (nebo případně výkresové a fotodokumentace) stávajícího provedení vybraných typů zařízení jako základu pro návrh designu. Ze souboru předložených návrhů bude vybráno řešení designu, jehož koncepce bude na základě konzultací se zadavatelem přizpůsobena konstrukčním, technologickým a výrobním požadavkům. Výstupem budou shrnující presentace koncepčních návrhů designu, vizualizace a CAD model vybrané varianty podle výběru zadavatele.
Více informací

Vyhledávání projektů