M E F I, s. r. o.

Příjemce

TA01011751Nová generace řídicího systému pro výrobní stroje

Poskytovatel : Technologická agentura České republiky
Manažer : Hornych Tomáš
Řešitel : Smolík Jan
Výzva : ALFA
Příjemce : M E F I, s. r. o.
Anotace : Hlavním cílem projektu je vytvořit v rámci jeho řešení novou generaci řídicích systémů pro výrobní stroje splňující vysoké nároky na uživatelskou adaptabilitu ve smyslu možnosti tvorby vlastní hierarchie regulace a s možností připojení vlastního hardwarového zařízení jako jsou pohony, I/O moduly atd. Dalším cílem projektu je inovované uživatelské prostředí řídicího systému MEFI včetně uživatelské a servisní diagnostiky a zvýšení funkcionality řídicího systému integrovaným CAM systémem. Po dokončení projektu bude společnost M E F I, s.r.o. ve spolupráci s ČVUT v Praze, FS, Ú12242, VCSVTT schopna nabídnout jedinečný řídicí systém se schopností snadného přizpůsobení se danému stroji a uživateli. Jedním z cílů je také vytvořit takové prostředky v řídicím systému ve formě standardních funkcí, které jsou v současné době silně požadovány českým průmyslem avšak nedosažitelné s nynějšími řídicími systémy.
Více informací

Vyhledávání projektů