Ing. Martin Kaván

Příjemce

CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0028104Modernizace a rozšíření funkcionality laserového řezacího stroje

Poskytovatel : Ministerstvo průmyslu a obchodu
Manažer : Chládek Štěpán
Řešitel : Švéda Jiří
Výzva : OP PIK Inovační voucher
Příjemce : Ing. Martin Kaván
Anotace : Při modernizaci bude na řezacím stroji vyměněn zdroj laseru, proporcionální ventil a laserová řezací hlava. Předmětem poskytnutí nabídky je úprava řídicího systému řezacího stroje pro integraci nových hardwarových komponent a přidání nových technologických funkcí za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zařízení. Dále budou implementovány nové technologické funkce pro zvýšení funkcionality řezacího stroje.
Více informací

Vyhledávání projektů